Vitamin D, oral helse og demens

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Demens er den største globale utfordringen for helse og omsorg i det 21. århundre. Mild kognitiv svikt kan anses som en tilstand mellom sunn aldring og tidlig demens. Genetiske studier har identifisert mer enn 50 gener som påvirker risikoen for utvikling av Alzheimers sykdom, den vanligste og uhelbredelige demenstypen. Lavere utdanning er den eneste miljøfaktoren som har vist en klar årsakssammenheng med risikoen for Alzheimers sykdom. Vi vet svært lite om hvorvidt dårlig oral helse påvirker kognitiv funksjon hos mennesker. I dette prosjektet ønsker vi å identifisere nye risikofaktorer for kognitiv svikt og demens. Hvis nye modifiserbare livsstilsfaktorer identifiseres som årsaksfaktorer, kan disse bli viktige forebyggingsmål i den nasjonale folkehelsepolitikken. Studien er viktig for Nasjonalforeningen som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vårt overordnede mål er å identifisere nye risiko- og årsaksfaktorer for demens ved å undersøke sammenhenger mellom vitamin D, oral helse og risiko for å utvikle kognitiv svikt og demens. Vi vil bruke data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT2–3–4). I tillegg blir data fra UK Biobank (UKBB) brukt for å bekrefte funnene våre. UKBB-prosjektet er en prospektiv kohort som inkluderer omtrent 500 000 deltakere over hele Storbritannia. Studie I: en prospektiv studie for å evaluere sammenhengen mellom vitamin D-status i HUNT3 og oral helse i HUNT4. Blant et 50 % tilfeldig utvalg (n=2500) fra HUNT4 Tannhelse, deltok omtrent 1500 personer også i HUNT3. Vitamin D-nivå for de som deltok i HUNT3 og HUNT4 vil bli målt i serum som ble samlet i HUNT3. Orale variabler som karies og periodontitt i HUNT4 blir undersøkt som utfall. Studie II: en prospektiv studie for å undersøke sammenhengen mellom vitamin D-status over tid i HUNT2–3 og kognitiv funksjon og demens i HUNT4. Rundt 1500 deltagere, der vitamin D ble målt to ganger i HUNT2 og HUNT3, ble fulgt opp i HUNT4. Samspill av genetisk risiko for Alzheimers sykdom og vitamin D-status vil også bli studert. Studie III: en tverrsnittstudie for å undersøke oral helse i forhold til kognitiv funksjon i HUNT4. Evaluering av oral helse og vurdering av kognitiv funksjon med MoCA (Montreal cognitive assessment) og SIB (severe impairment battery) tester er tilgjengelig for cirka 3800 deltakere. Studie IV: Mendelsk randomisering (MR) studie for å undersøke potensielle årsakssammenhenger mellom vitamin D, periodontitt og kognitiv funksjon. MR er en moderne epidemiologisk metode som bruker genetiske data for å vurdere årsakssammenheng. Forskningsgruppen har tverrfaglig kompetanse innen genetisk epidemiologi, vitamin D, oral- og eldrehelse. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner ved TkMidt, NTNU, St. Olav hospital, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og internasjonale institutt.

Prosjektleder/forsker

Ernest Obeng Asante

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Vitamin D, oral helse og demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring