Webinarer om kreftrelaterte tema i en hverdag preget av korona

Søknadssammendrag

Ingen skal møte kreft alene – spesielt ikke i en hverdag preget av korona. Derfor ønsker Kreftforeningen å bruke ulike kanaler for å nå pasienter, pårørende og etterlatte, samt venner og kolleger av disse.

Webinar som kanal og plattform for dialog supplerer Kreftforeningens andre tilbud på en god måte. Et webinar er kort beskrevet et nettbasert seminar, det vil i praksis si et digitalt møtested med mulighet for interaksjon. Den webinar-løsningen Kreftforeningen har gir rom for å kunne skrive inn spørsmål til arrangøren som kan svares ut i webinaret.

Kreftforeningen ønsker å gjennomføre 5 webinarer med kjente gjester, det vil si fagpersoner som kan svare på spørsmål fra kreftpasienter, kreft-overlevere, pårørende og etterlatte om kreft. Webinarene skal omhandle pasientnære temaer og webinarene annonseres via Facebook og Kreftforeningens nettsider.

Kreftforeningen kan i forkant få inn spørsmål relatert til aktuelle tema via annonseringen på Facebook, og det vil i tillegg være mulig å sende inn spørsmål underveis i webinaret. Fagpersonen(e) som deltar i webinaret svarer på spørsmålene som legges frem av en programleder. Å ha med gjester med kjente navn vil kunne øke oppmerksomheten rundt webinarene og Kreftforeningens arbeid.

Det planlegges for minimum et webinar i måneden fra juni til november 2020 (juli unntatt).

Prosjektleder/forsker

Mona Bjelland

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Webinarer om kreftrelaterte tema i en hverdag preget av korona
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020