Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Tildelningsdato
Hjelpekilden Digitale samtalegrupper Hilde Langvann Kr 280.000 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Aktiviteter og sosiale tiltak for å motvirke ensomhet og bedre helsen Kolbjørn Gunnarson Kr 550.000 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Digital læring og samhold Ivar Kirkhus Kr 550.000 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Plattformen for gode levekår Gunhild Holten Kr 523.775 17.08.2020
Kirkens SOS Kirkens SOS Digital – En heldigital frivillighetstjeneste i KSOS? Christine Rokkedal Kr 700.000 17.08.2020
Kreftforeningen Digital aktivitet for barn med kreft Mona Bjelland Kr 340.000 17.08.2020
Kreftforeningen Hvordan forholde seg til følelser som følger kreftdiagnosen i en koronatid? Heidi Brorson Kr 210.000 17.08.2020
Kreftomsorg Rogaland Møteplasser for kreftpasienter og pårørende – veien ut av isolasjon Målfrid Haraldseid Eide Kr 349.425 17.08.2020
Kreftomsorg Rogaland Veien videre etter kreftbehandling Solveig Fridheim Torp Kr 408.480 17.08.2020
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Digitale møteplasser og kurs for synshemmede Frank Tangen Kr 378.600 17.08.2020
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Trygge samlinger for synshemmede Frank Tangen Kr 465.500 17.08.2020
Landsforeningen uventet barnedød Et online terapeutisk skrivekurs og rådgivning til sørgende etter barnedød Olga Lehmann Kr 477.360 17.08.2020
Mental Helse En pustepause fra Korona Tom Guldberg Kr 700.000 17.08.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Digital aktivitet og møteplasser for personer med demens og frivillige Anette Brenden Kr 699.400 17.08.2020
Norges Astma- og Allergiforbund Media-elevbedrift digitaliserer Mestringskurshelger pga.smittevernstiltak Ellen Sørby Kr 395.000 17.08.2020
Norges Astma- og Allergiforbund Sårbare grupper under pandemi og nøkkelen til god psykisk helse Sigrid Totland Kr 698.238 17.08.2020
Norges Parkinsonforbund Hjelp til hjelperne Ragnhild S. Støkket Kr 175.000 17.08.2020
Norges Parkinsonforbund Pårørende i koronatid – webinarer June Alexandersen Kr 168.000 17.08.2020
Norges Parkinsonforbund Hvem kan hjelpe meg? Ragnhild S. Støkket Kr 299.000 17.08.2020
Norges Røde Kors Venneformidling David Yttervik Seetianghtam Kr 700.000 17.08.2020
Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft Digital temakafé for tarmkreftpasienter Elisabeth Fidjeland Kr 123.000 17.08.2020
Norske kvinners sanitetsforening Helsemøter i fellesskap Linn Markussen KR 660.000 17.08.2020
Norske kvinners sanitetsforening Klokkeklovneffekten – vitalitet og glede på sykehjemmet Vibeke Stølen Andrup Kr 299.500 17.08.2020
Norske kvinners sanitetsforening Ressursvenn – et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte Trine Munkvold Lindset Kr 200.000 17.08.2020
Personskadeforbundet LTN Digitalisering av likepersonsarbeid for personer med nedsatte funksjonsevne Marianne Holth Dybwad Kr 700.000 17.08.2020
Rådgivning om spiseforstyrrelser Hva trenger jeg i møte med meg selv? Digitale kurs i selvmedfølelse Irene Kingswick Kr 343.000 17.08.2020
Ung Kreft Digitale samlinger for pårørende og etterlatte Martine Kvarstein Kr 280.000 17.08.2020
Norsk Revmatikerforbund Ut av isolasjon med digital kommunikasjon Irma Strøm Kr 380.000 17.08.2020
Norske kvinners sanitetsforening Helseambassadører i koronatiden Bente Bostrøm Kr 322.000 07.08.2020
Norske kvinners sanitetsforening Samtalens verdi Karin Tuvmarken Kr 299.000 07.08.2020