Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barn og unge pårørende i koronapandemien Brian Alexander Norem Kr 290.000 28.02.2022
Redd Barna Barn som bor trangt – hvordan har nedstengningen egentlig vært? Stina Eiet Hamberg Kr 495.000 07.03.2022
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Barnas idrettsdag i Bodø april 2022 Torbjørn Ludvigsen Kr 200.000 24.02.2022
Norges Døveforbund Barnebok på tegnspråk om korona Finn Arild Thordarson Kr 100.000 11.11.2020
Norske Kvinners Sanitetsforening Barseltreff på tvers av kultur og generasjoner Marit Stene Severinsen Kr 700.000 29.10.2020
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende Begrensninger, drømmer og muligheter for personer med utviklingshemming Jarle Eknes Kr 700.000 16.09.2020
Norges Handikapforbund Bekkenleddsmerter i pandemi, en podcastserie Sol-Hege Nathalie Kotte Kr 340.000 25.05.2021
Norges Handikapforbund Bekkenyogasamling Sol-Hege Nathalie Kotte Kr 374.000 07.04.2022
Kristent Interkulturelt Arbeid Bidrag til trygg og god helse for minoritetskvinner Else Storaas Vatne Kr 450.000 14.10.2021
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Bilder fra en pandemi Ingeborg Vea 200.000 26.10.2020
Rådet for psykisk helse BipolarWebinar: Webinarserie om bipolar lidelse og mestring Nina Antonov Kr 280.000 19.02.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Blåmåkå Bendik Nordgaard Kr 680.000 08.04.2021
Rådet for psykisk helse Brobygger Kathrine Hole Kr 700.000 05.04.2021
Kristent Interkulturelt Arbeid Corona.no Ingeborg Altern Vedal Kr 180.000 22.03.2021
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Covid 19, rusavhengighet og livskvalitet Thomas Bernhard Thiis-Evensen Kr 450.000 02.09.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Covid-19 og døve/hørselshemmede innvandrere/asylsøkere Joseph Murray Kr 275.000 26.08.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Det usynlige etter hjerneslaget. Digitalt seminar. Livar Hølland Kr 200.000 25.05.2021
Mental Helse Ungdom Digimat Beate Anstensrud Kr 700.000 29.03.2021
Kreftforeningen Digital aktivitet for barn med kreft Mona Bjelland Kr 340.000 17.08.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Digital aktivitet og møteplasser for personer med demens og frivillige Anette Brenden Kr 699.400 17.08.2020
Norsk Revmatikerforbund Digital aktivitetsfestival Lina Bjelland Myrvoll Kr 380.000 20.10.2020
Cerebral Parese-foreningen Digital barselgruppe Anita Hanken Kr 394.706 17.08.2020
Kirkens SOS Digital deltagingskompetanse Bodil Slørdal Kr 700.000 12.10.2020
Ung Kreft Digital frivillighetsgruppe Annika Fallsen Huhtala Kr 150.000 25.05.2021
Kreftomsorg Rogaland Digital helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase Ann Helen Gundersen Kr 455.400 08.12.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Digital Hørselskaffe – Videreutvikling og videreføring Jorid Løkken Kr 500.000 14.02.2022
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Digital hørselskaffe for høreapparatbrukere og nærpersoner Jorid Løkken Kr 440.000 12.04.2021
Foreningen for hjertesyke barn Digital informasjonsformidling i korona-tid Hanni Winsvold Petersen Kr 250.295 14.10.2021
Organisasjonen Voksne for Barn Digital inkludering og samskaping for barn, unge og frivillige Simen Brændhaugen Kr 200.000 23.11.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Digital kols skole Helle Grøttum Kr 975.000 03.03.2022
Norges Røde Kors Digital leksehjelp – for voksne Hege Aspelund Kr 700.000 17.03.2021
Kirkens Bymisjon Digital læring og samhold Ivar Kirkhus Kr 550.000 17.08.2020