Prosjekter

Slag for slag – Aikido som opptrening for slagrammede

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Cognito: Kognisjon og traumatisk stress

Rådet for psykisk helse

Samling for personer med demens og deres pårørende

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Sosiale medier, selvfølelse og vennskap

Rådet for psykisk helse

Fitness hos unge Fontan-pasienter

Foreningen for hjertesyke barn

Hvordan er jeg meg?

Rådet for psykisk helse

Behandlingserfaringer: Tre perspektiver

Norsk Craniofacial Forening

Førebygging av seksuell trakassering

Rådet for psykisk helse

Livskvalitet i heroinassistert behandling

Foreningen for human narkotikapolitikk

Hverdagsglede

Rådet for psykisk helse

Å forstå MR-informasjon til MS-pasienten

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Læring og mestring ved demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen