Prosjekter

Foredragsserie om hørsel

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Norges Triatlonforbund para

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Animasjon for organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon

Førstehjelpskurs Røde Kors

Norsk Revmatikerforbund

«Flere får sjansen»

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Flyt i hverdagen – Badeprosjekt

Psoriasis- og eksemforbundet

Rekruttering til paraishockey

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

#makingsensetogether

Rådet for psykisk helse

Amming, vekt og hjerte-karsykdom

Norske Kvinners Sanitetsforening

Tankekraft

Rådet for psykisk helse

Forbedre din hverdag !

Norsk Revmatikerforbund

Gym og turn for alle

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Rom for trygghet

Personskadeforbundet LTN