Prosjekter

Medisin & gravide: trygt for barnet?

Norske Kvinners Sanitetsforening

Helse i Hardanger

Rådet for Muskelskjeletthelse

Motivere og styrke likepersoner

Norges Parkinsonforbund

Levekårsundersøkelse

Unge funksjonshemmede

Aktivitetshus i sentrum

Norges Røde Kors

Trening for’a mor

Norges Handikapforbund

Hjertevarme jul og påske

Norsk Folkehjelp

Treningskamp for super-lag

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Foredrag og medlemstreff

Norges Handikapforbund

Hvordan takle livet med kronisk sykdom

Psoriasis- og eksemforbundet

Fra sykehus til idrettslag

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Nasjonal stafett for helse

Norske Kvinners Sanitetsforening

Yin yoga i varmen

Norsk Revmatikerforbund

Varmtvannstrening for revmatikere

Norsk Revmatikerforbund

Podkast for menn om epilepsi

Epilepsiforbundet