Spørreundersøkelser

På denne siden samles informasjon om og resultater fra Stiftelsen Dams spørreundersøkelser.

Stiftelsen Dam sender regelmessig spørreundersøkelser til søkere, prosjektkoordinatorer, fagutvalg og til medlemsorganisasjonenes generalsekretærer.

Undersøkelsene kartlegger tilfredsheten med flere sentrale sider av Stiftelsen Dams drift. Informasjonen er i hovedsak ment for Stiftelsen Dams styre og kontrollutvalg, men er åpent tilgjengelig for alle.

Vær oppmerksom på at disse regnearkene er omfattende og under utvikling. Dersom du finner feil eller har spørsmål, ta kontakt med ledende fagsjef Jan-Ole Hesselberg.