– Dette er frivillig innsats på sitt beste

Da søknadsfristen gikk ut tirsdag, hadde 427 prosjekter fra alle Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner, søkt om støtte via Ekspress.

DAM Redaksjonen • 18 sep. 2015
– Selv om søknadssummene ikke er så store, vil det i flere tilfeller ha betydning for om vi kan gjennomføre aktiviteten eller ikke, sier Evelyn Baklund i Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter Oslo. Hun er en av prosjektlederne som har søkt om midler gjennom Ekspress, og bekrefter hensikten med ordningen. – Kort vei fra idé til igangsetting har vært et ønske fra medlemsorganisasjonene våre. Derfor er vi glad for at vi har fått til denne ordningen, der behandlingstiden er maksimalt åtte uker. Det gjør at mange mindre prosjekter realiseres raskt, til glede for brukerne, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Raskt og enkelt

Da søknadsfristen for Ekspress gikk ut tirsdag 15. september hadde det kommet inn 427 søknader fra samtlige medlemsorganisasjoner. Totalt er det søkt om 10,8 millioner kroner, mens rammen for støtte er på fem millioner kroner. – Vi er kjempefornøyde med at vi har mottatt så mange søknader. Det vitner om at frivilligheten blomstrer, og vi er stolte av å bidra til dette, sier Lillehagen. Dette er den første ordinære Ekspress-runden, etter at ordningen ble gjort permanent før sommeren i år. Ekspress er – som navnet tilsier – en ordning der det skal gå kort tid fra man søker, til man får midler. Det er kun medlemsorganisasjonene som kan søke, og prosjektene skal i hovedsak stimulere lokal aktivitet. Det er mulig å søke om mellom 5.000 og 30.000 kroner.