Varsling

Stiftelsen Dam har egen varslingstjeneste.

Varslingstjenesten gjør det mulig for ansatte og andre å varsle om kjennskap til eller mistanke om kritikkverdige forhold knyttet til Stiftelsen Dam.

Eksempler på slike forhold kan være økonomiske misligheter, korrupsjon, mobbing eller trakassering.

Å levere et varsel er helt uten risiko for negative konsekvenser for varsleren.

I Stiftelsen Dams varslingsrutine kan du lese mer om hva du kan varsle om, hvordan varsler blir behandlet og hvilke rettigheter du har som varsler.

Varslingstjenesten driftes av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

Hendelser rapporteres her: https://u.bdo.no/Ea32Tkz