Personvern

Her får du oversikt over hvordan Stiftelsen Dam samler inn og bruker personopplysninger.

Stiftelsen Dam tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. På denne siden finner du informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har.

Behandlingsansvarlig instans for alle personopplysninger er Stiftelsen Dam, Akersgata 28, 0158 Oslo. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.

Stiftelsen Dams personvernerklæringer

Her får du oversikt over Stiftelsen Dams personvernerklæringer, det vil si i hvilke systemer stiftelsen samler inn og håndterer personopplysninger, hva de brukes til og hvordan de håndteres og lagres.

Søknadshåndtering: Personvernerklæring for Damnett og SurveyMonkey Apply – Stiftelsen Dams to søknadshåndteringssystemer

Analyser, statistikk og forskning: Personvernerklæring for SurveyMonkey

Nettsider: Personvernerklæring for Stiftelsen Dams nettsider

Nyhetsbrev: Personvernerklæring for MailChimp og personvernerklæring for MailMojo

Arrangementer/invitasjoner/spørreundersøkelser: Personvernerklæring for SurveyMonkey.

Styrearbeid: Personvernerklæring for AdminControl

Stiftelsen Dam har også egen konto på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og Youtube, og benytter Sprout til å analysere trafikken og engasjementet i disse kanalene (Facebook, Instagram og Twitter). Statistikken som analyseres på Sprout er anonymisert, og brukes kun av stiftelsens ansatte og styre til å spore og forbedre våre publiseringer i disse kanalene, for å sikre at vårt budskap når ut til våre følgere.

Dine rettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter, og disse kan du benytte deg av ved å kontakte Stiftelsen Dam. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon: Ytterligere informasjon om hvordan Stiftelsen Dam behandler opplysninger om deg.

Innsyn: Kopi av opplysninger Stiftelsen Dam har om deg.

Korrigering: Rette og supplere opplysninger Stiftelsen Dam har om deg.

Sletting: Be om sletting av opplysninger som Stiftelsen Dam ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning: Be om at Stiftelsen Dam begrenser bruken av dine opplysninger.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov (for eksempel Regnskapsloven). Stiftelsen Dam vil besvare din henvendelse så snart som mulig.

Hvis du mener at Stiftelsen Dam behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer i personvernerklæringene

Stiftelsen Dam vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av Stiftelsen Dams personvernerklæringer på nettsiden.

Personvernombud

Du kan kontakte Stiftelsen Dams personvernombudet om spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger.

Personvernombud i Stiftelsen Dam:

Stig Lidsheim
Epost: stig.lidsheim@dam.no
Telefon: 22 40 53 81/ 924 20 696