Stiftelsen Dams personvernerklæring for SurveyMonkey

Sist oppdatert: 30.11.2018

Generelt

Stiftelsen Dam bruker den nettbaserte tjenesten SurveyMonkey til sine spørreundersøkelser og påmeldinger (for eksempel til konferanser).

Behandlingsansvarlig instans for alle personopplysninger i denne undersøkelsen er Stiftelsen Dam, Akersgata 28, 0158 Oslo.

Databehandler er SurveyMonkey Inc., 1 Curiosity Way, San Mateo, California 94403, USA. Les mer om deres personvernpolicy på denne nettsiden.

Ditt navn og din e-postadresse vil bli knyttet til din besvarelse. I tillegg samler vi vanligvis inn følgende persondata:

  • Aldersgruppe
  • Bosted
  • Utdanningsbakgrunn

Vi bruker undersøkelsene til:

  • Påmeldinger (f.eks. til konferanser)
  • Undersøke tilfredsheten ved Stiftelsen Dams tjenester
  • Registrering av kandidater for vårt fagutvalg
  • Få innspill på strategiske valg (høringer)

Informasjonen som samles inn brukes i det påfølgende til intern kvalitetssikring og delvis til vitenskapelige formål.

Alle skjema slettes rutinemessig senest etter tre år. De skjemaene som er aktuelle for lagring i tre år er spørreundersøkelsene som rettes mot Stiftelsen Dams fagutvalg, søkere og søkerorganisasjoner. Noen skjema slettes vesentlig raskere. Dette gjelder blant annet påmeldinger til konferanser. Disse slettes straks konferansen er gjennomført.

Personopplysningene er tilgjengelig for og benyttes utelukkende av sekretariatet i Stiftelsen Dam

Grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til denne personvernerklæringen.

Vitenskapelige formål

Stiftelsen Dam gjør regelmessige analyser av søknadene, vurderingene, spørreundersøkelsene og prosjektforløpene som samles gjennom vårt søknadsbehandlingssystem (Damnett) og våre spørreundersøkelser (SurveyMonkey).

Med unntak av personopplysningene er alle opplysninger som registreres aktuelle for slike analyser.

Dette gjør vi hovedsakelig for intern kvalitetssikring og for å kunne gi offentligheten informasjon om våre tildelinger. På nettsidene www.dam.no/statistikk og www.dam.no/undersokelser ser du eksempler på noen av de analysene vi gjør.

Noen ganger vil det også bli gjennomført analyser med det formål å frembringe ny kunnskap og økt viten om søknadsbehandling. Disse resultatene kan være aktuelle for vitenskapelig publisering.

Med unntak av personopplysningene er alle opplysninger som registreres aktuelle for slik publisering.

Eksempler på mulige forskningsspørsmål er:

  • Har erfaringen til de som vurderer søknadene noe å si for hvordan søknadene vurderes?
  • Hvilke kriterier er det mest enighet om blant de som vurderer søknadene?
  • Er de som får innvilget sine prosjekt mer fornøyd med søknadsprosessen enn de som ikke får dem innvilget?

Personopplysninger benyttet til vitenskapelige formål og forskning vil alltid bli behandlet konfidensielt. Datasettene som inngår i slik bruk vil bli avidentifisert ved opprettelse.

Nøkkelen som kobler persondata (som for eksempel navn) til besvarelsen vil kun være lagret på en kryptert og passordbeskyttet minnepinne som oppbevares innelåst i Stiftelsen Dams lokaler. Både koblingsnøkkelen og de avidentifiserte datasettene vil utelukkende være tilgjengelig for sekretariatets fagavdeling.

Det er frivillig å undertegne dette samtykket og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert eller slettet.

Les mer om personvern i Stiftelsen Dam her.