Kan jeg få støtte?

Stiftelsen Dam støtter helseprosjekter og -forskning gjennom frivillige organisasjoner.

Eksempler på ting vi støtter

Stiftelsen Dam støtter prosjekter med helseformål. Det betyr blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.

Stiftelsen Dam i tall

  • Vår første tildeling skjedde i 1997.
  • Siden oppstarten har vi støttet over 13.000 store og små prosjekter.
  • Totalt har vi bevilget over seks milliarder kroner til helsefrivilligheten.
  • Stiftelsen Dam forvalter en del av overskuddet til Norsk Tipping, som skal gå til helseformål.
  • For å søke om støtte må du være tilknyttet en av våre godkjente søkerorganisasjoner.
  • Det er organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjektet.
  • Dersom du har en god idé til et prosjekt må du selv ta kontakt med en av organisasjonene.
  • Vi har fire programmer du kan søke gjennom.


Prosjektbiblioteket

Har du en god idé, men lurer på om den er mulig å gjennomføre? Eller kanskje du lurer på om noen allerede har gjort noe liknende? Da anbefaler vi å ta en titt i vårt prosjektbibliotek. Her finner du oversikt over alle prosjektene vi tidligere har støttet!

Vanlige spørsmål

Kan jeg søke om støtte uten å samarbeid med en organisasjon?

Nei. Stiftelsen Dam har vedtektsfestet at alle midlene skal gå til frivillige organisasjoner. Dermed er det ikke mulig å søke om prosjektstøtte uten å samarbeide med en organisasjon.

Vi gir heller ikke støtte direkte til enkeltmannsforetak, næringsdrivende eller offentlige etater, men alle disse kan gjerne være samarbeidspartnere (eksterne instanser) i prosjektene.

Hvordan finner jeg en organisasjon å samarbeide med?

Vi har laget en liste over alle organisasjoner som har søkerrett hos oss, som du finner her.

Dersom du finner en organisasjon du ønsker å samarbeide med, må du ta kontakt med dem og spørre om de er interessert i å jobbe sammen med deg om ditt prosjekt.

Hvordan kan organisasjonen min få søkerrett?

Alle organisasjoner med demokratisk styringsstruktur og helse som hovedvirksomhet kan søke om å bli godkjent som søkerorganisasjon.

Finn ut hvordan man søker om godkjenning her.

Hvor mye penger kan jeg søke om?

Det varierer mellom de ulike programmene og fra utlysning til utlysning.

denne siden kan du lese om alle våre programmer, og se de aktuelle utlysningene.

Hvordan får jeg tilgang til søknadssystemet?

For å få tilgang til søknadssystemet Damnett, må du registrere deg som bruker via Opprette bruker på innloggingssiden. 

Merk at du må bli tilknyttet en organsiasjon for å få tilgang til søknadsskjema. Det er organisasjonen som oppretter søknadsskjemaene. Det er en god idé å opprette samarbeidet før du registrerer deg som bruker av systemet.

Er du allerede bruker i Damnett så har du et brukernavn og et passord. Du skal kun være registrert én gang, uavhengig av hvor mange organisasjoner du samarbeider med.

Hvordan vet jeg hvilket program jeg skal søke gjennom?

Det avhenger av hva slags type prosjekt du skal søke støtte gjennom og størrelsen på prosjektet.

Programmene Helse og Utvikling har samme formål, men størrelsen på prosjektet avgjør hvilket program du skal søke gjennom:

  • I Helse kan du søke om mellom 40.000 og 400.000 kroner. I dette programmet er det løpende søknadsfrist og -behandling.
  • I Utvikling kan du søke mellom 400.000 og 1.500.000 kroner. I dette programmet er det en totrinns søknadsprosess, med én søknadsfrist i året.

Gjennom programmet Forskning støtter vi helseforskning rettet mot målgrupper i Norge. Man kan søke om prosjekter i størrelsesorden 1.500.000 – 3.000.000 kroner.

Programmet Ekspress er vårt minste program. Dette er et program som er eksklusivt for medlemsorganisasjonene, som kan søke om støtte til lokale tiltak opp til 40.000 kroner.

Du kan lese om alle våre programmer på denne siden.

Hvem kan jeg spørre?

Dersom du har spørsmål om innholdet i søknaden din eller vil du diskutere prosjektideen er det søkerorganisasjonen du må kontakte.

Dersom du har spørsmål om søknadsprosessen eller søknadsskjemaene kan du ta kontakt med programdrift hos Stiftelsen Dam.