Statistikk

Her finner du statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger.

Her presenteres oppdatert statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger. Tallene er i hovedsak ment for Stiftelsen Dams styre og kontrollutvalg, men er åpent tilgjengelig for alle.

Vær oppmerksom på at disse regnearkene er omfattende og under utvikling. Flere steder vil det mangle informasjon. Dersom du finner feil eller har spørsmål, ta kontakt med programsjef Jan-Ole Hesselberg.

Aktivitetsprogrammet

Stimuleringsprogrammet

Helse

Ekspress

Forskning

Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Totalt, alle ordinære programmer

Utvikling