Statistikk

Her finner du statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger.

Her presenteres oppdatert statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger. Tallene er i hovedsak ment for Stiftelsen Dams styre og kontrollutvalg, men er åpent tilgjengelig for alle.

Vær oppmerksom på at disse regnearkene er omfattende og under utvikling. Flere steder vil det mangle informasjon. Dersom du finner feil eller har spørsmål, ta kontakt med programsjef Jan-Ole Hesselberg.

Ekspress

Helse

Utvikling

Forskning

Totalt, alle ordinære programmer

Gamle Helse 2016-2022

Stimuleringsprogrammet 2020-2021

Stimuleringsprogrammet 2022

Aktivitetsprogrammet 2020-2021

Aktivitetsprogrammet 2022

Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Utvikling pilot 2020 og 2021