Statistikk

Her finner du statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger.

Her presenteres oppdatert statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger. Tallene er i hovedsak ment for Stiftelsen Dams styre og kontrollutvalg, men er åpent tilgjengelig for alle.

Vær oppmerksom på at disse regnearkene er omfattende og under utvikling. Flere steder vil det mangle informasjon. Dersom du finner feil eller har spørsmål, ta kontakt med programsjef Jan-Ole Hesselberg.

Helse

Forskning

Ekspress

Totalt, alle ordinære programmer

Stimuleringsprogrammet 2020-2021

Stimuleringsprogrammet 2022

Aktivitetsprogrammet 2020-2021

Aktivitetsprogrammet 2022

Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Utvikling