Stiftelsen Dams personvernerklæring for AdminControl

Behandlingsansvarlig instans for alle personopplysninger i AdminControl er Stiftelsen Dam, Akersgata 28, 0158 Oslo.

Databehandler er Admincontrol, Lille Grensen 7, 0159 Oslo. Les mer om deres personvernpolicy på denne nettsiden.

Ditt navn, e-postadresse og telefonnummer vil bli lagret i AdminControl. Formålet er å kunne kommunisere saksdokumenter til Stiftelsen Dams styre, finansutvalg og kontrollutvalg.

Personopplysningene er tilgjengelig for og benyttes utelukkende av ansatte i Stiftelsen Dams sekretariat.

Opplysningene slettes når du trer ut av Stiftelsen Dams styre, finansutvalg eller kontrollutvalg.

Les mer om personvern i Stiftelsen Dam her.