DEBATT: Spillmonopolet er ikke kynisk

Det er nødvendig med en tydeliggjøring, åpenhet og effektivisering av spillmonopolet, slik at enda flere får nyte godt av overskuddet som gis tilbake til frivilligheten, skriver generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Dagens Næringsliv.

DAM Redaksjonen • 26 sep. 2015
Lederen i torsdagens utgave av Dagens Næringsliv hevder at et norsk spillmonopol er like kynisk som de utenlandske spillselskapene, og trekker motivasjonen ved et slikt monopol i tvil. De frivillige organisasjonene som er med i Stiftelsen Dam mener det er nødvendig å ivareta et spillmonopol, nettopp fordi motivene ved et slikt monopol er tuftet på å ivareta en ansvarlig spillpolitikk, samt å sørge for nødvendige midler tilbake til den frivillige innsatsen i Norge. Extra-spillet, som vi eier, fremmer ikke spilleavhengighet, i motsetning til utenlandske nettbaserte spill, der det ikke er begrensninger på innsats, gevinst eller gjenspill. Markedsføringen er på et minimumsnivå. En skjerpet konkurransesituasjon ville medført økte utgifter til markedsføring og dermed mindre til overskuddsmottakerne. Norsk Tippings spill bidrar hvert år med milliarder tilbake til det norske samfunnet gjennom frivilligheten. Stiftelsen Dam forvalter overskuddet fra Extra-spillet, som deles ut til de frivillige helseorganisasjonene. I 2015 utgjør dette cirka 240 millioner kroner, fordelt på rundt 800 prosjekter i hele landet. Det er betydelige bidrag til viktige og samfunnsnyttige oppgaver, som kommer tusenvis av personer i lokalmiljøer over hele landet til gode. Dette gjør det vanskelig å forstå mistanken om kyniske baktanker ved et spillmonopol, som fremsettes i lederen torsdag. Tvert i mot mener vi det er nødvendig med en tydeliggjøring, åpenhet og effektivisering av spillmonopolet, slik at enda flere får nyte godt av overskuddet som gis tilbake til frivilligheten. Hans Christian Lillehagen Generalsekretær i Stiftelsen Dam Innlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv lørdag 25. september.