Milliarder på spill: – Nå er det nok

Kulturdepartementet er eier av Norsk Tipping, spillregulator og -tilsyn samtidig. Dette gjør departementet til en kinkig forhandlingsmotpart når man skal selge et spill.

DAM Redaksjonen • 6 nov. 2015
Fredag sendte Regjeringen et forslag til Stortinget. Fra 2016 skal helseformål motta en fast andel av overskuddet fra Norsk Tipping. Andelen som tilfaller helseformål er vederlag for milliardspillet Extra, som de frivillige helseorganisasjonene eier i dag. Det er med andre ord ikke utelukkende snakk om hva politikerne mener bør tilfalle helseformålene: dette er en transaksjon. Les hele forslaget fra Regjeringen her (ekstern link).

Har betalt dobbel avgift

Siden oppstarten av Extra på 90-tallet, har helseformålene betalt 1,4 milliarder kroner til Norsk Tipping i en ekstraordinær markedsavgift. For 2014 utgjør dette 93 millioner kroner. Avgiften kommer på toppen av de 89 millioner kronene som Stiftelsen Dam betaler for all drift, utvikling og markedsføring av spillet – altså den samme avgiften to ganger. Kulturdepartementet mener at helseformålene også i fremtiden skal betale 93 mill kr årlig i markedsavgift, selv etter at de har gitt ifra seg eierskapet til spillet. Begrunnelsen for denne urettferdigheten, er at «pengene allerede er disponert». – All den tid Norsk Tipping er unntatt offentlighetsloven, er det imidlertid vanskelig å vite hvordan pengene er disponert, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. – Det eneste vi vet, er at pengene ikke har gått til helse, slik Stortinget vedtok 20. juni 1997.

Forskjellsbehandling

Lillehagen mener at det ligger en innebygd strukturell skjevhet i Kulturdepartementets fordeling av spillemidlene. – I lovendringsforslaget argumenterer Kulturdepartementet for sine «egne» formål, idrett og kultur, og mot helse, som tilhører et annet departement. Det er med andre ord ingen hemmelighet at det er en forfordeling av enkelte formål fremfor andre. Det er godt mulig at det er politisk flertall for denne forskjellsbehandlingen, men det bør i så fall vedtas på Stortinget, sier Lillehagen. – Flere ganger har vi blitt møtt av politikere som sier at «dere har vel intet annet valg enn å godta det som kommer fra Kulturdepartementet». Kulturdepartementet skriver at de ikke kommer til å gi Stiftelsen Dam spillkonsesjon etter 31. desember 2015, så de har jo noe rett i det. Litt pussig er det likevel, all den tid Regjeringen har delegert denne myndigheten til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Underpris er lovbrudd

Det samme Lotteri- og stiftelsestilsynet peker derimot på at Stiftelsen Dam ikke har anledning til å gi fra seg Extra-spillet til underpris. Dette vil være en gave til Norsk Tipping som er utenfor stiftelsens formål, nemlig helse, og dermed bryter det stiftelseslovens paragraf 19. Hva som er «riktig pris», baseres på hvordan man dokumenterer spillets verdi. – Frem til nå har vi ikke sett noen form for dokumentasjon fra våre forhandlingsparter i Kulturdepartementet og Norsk Tipping, noe som er bekymringsverdig, sier Lillehagen. – Ansvaret for å unngå at denne transaksjonen ikke strander hos tilsynet i Førde, hviler på begge parter, sier han.

Urett til 1,4 milliarder kroner

Lillehagen understreker at Stiftelsen Dam ikke kommer til å gi seg før de frivillige helseformålene får den rettferdige behandlingen de har krav på. – Pressefolk trenger seertall og politikere tar lettere i saker med umiddelbar politisk gevinst. Sakens kompleksitet har derfor holdt denne saken under radaren til både presse og politikere i snart 20 år. Men nå har denne uretten unndratt til sammen 1,4 milliarder kroner fra helseformål i snart to tiår. Nå er det nok, understreker Lillehagen. Vil du ha nyheter fra Stiftelsen Dam rett i innboksen? Abonner på vårt nyhetsbrev her!