DEBATT: Milliarder på spill

Kulturdepartementet er eier av Norsk Tipping, spillregulator og -tilsyn samtidig. Dette gjør departementet til en kinkig forhandlingsmotpart når man skal selge et spill.

DAM Redaksjonen • 1 des. 2015
Av Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam Man kan undres om kulturminister Thorhild Widvey har glemt sin ombudsmannsrolle. Presset er høyt og tiden er knapp i departementet, og politisk ledelse er ofte avhengig av premissleverandørene i byråkratiet. Det sivile samfunn er derfor prisgitt en sterk politisk ledelse som ikke automatisk blir forsvarere av det bestående. Sammen med tredelingen av makten, utgjør dette demokratiets fundament. Kulturdepartementet har sendt et lovendringsforslag til Stortinget: fra 2016 skal helseformål motta en fast andel av overskuddet fra Norsk Tipping. Andelen som tilfaller helseformål er vederlag for milliardspillet Extra, som de frivillige helseorganisasjonene (gjennom Stiftelsen Dam) eier i dag. Det er med andre ord ikke utelukkende snakk om hva politikerne mener bør tilfalle helseformålene: dette er en juridisk transaksjon. Kulturministeren er altså part i saken, gjennom å eie Norsk Tipping. I tillegg er Kulturdepartementet regulator på det norske spillmarkedet. At denne rolleblandingen er uheldig, fremkommer tydelig når Kulturdepartementet bruker sin makt til å nekte Stiftelsen Dam videre spilltillatelse, og deretter bruker fraværet av spilltillatelse som grunnlag for å bestemme prisen på spillet. Uten spilltillatelse er jo spillet langt mindre verdt. Det er som om staten eksproprierer huset ditt uten å innhente en uavhengig takst. Vi leser om kulturministerens «seier i ESA om lotterier», men er derimot usikre på om ESA mente at oppryddingen på det norske spillmarkedet skulle skje gjennom ekspropriering. I stortingsprp. 13L er det to parter: Norsk Tipping og Stiftelsen Dam. Kulturdepartementet velger imidlertid å legge kun den ene partens forutsetninger og verdivurderinger til grunn, uten å problematisere dem. Flere ganger har vi blitt møtt av byråkrater og stortingspolitikere som sier at «dere har vel intet annet valg» enn å godta det som kommer fra Kulturdepartementet. Lovendringsforslaget hviler til alt overmål på premissgivende feil knyttet til spillets eierskap. For bare fire år siden sa daværende kulturminister Anniken Huitfeldt at: «Det er stiftelsen Helse- og Rehabilitering som eier rettighetene til tallspillet Extra. Norsk Tipping er operatør for spillet.» Nå skriver Kulturdepartementet derimot på stortingsproposisjonens første side at «I en avtale inngått av Stiftelsen Dam og Norsk Tipping, eier disse spillet Extra i fellesskap». Byråkratene i Kulturdepartementet nekter imidlertid å innrømme feil eller ta selvkritikk. Hvor ble det av ombudsmann Widvey? Pressefolk trenger seertall og politikere foretrekker saker med umiddelbar politisk gevinst. Extra-sakens kompleksitet har derfor holdt den under radaren til både presse og politikere i snart tjue år. Etter å bli avfeid i Kulturdepartementet, har de frivillige helseorganisasjonene nå henvendt seg til Stortinget. Vi håper å finne ombudsmenn der som er kritiske til dette udemokratiske samrøret som helt åpenbart har uheldige følger. Debattinnlegget står på trykk i Dagens Næringsliv, tirsdag 1. desember 2015 og ligger på nett for abonnenter.