Disse kommer til LEV VEL 2016

Sykt populær er navnet på årets konferanse, som tar for seg sykdomshierarkiet i Norge og hva det betyr for hver enkelt pasient. Sjekk de første navnene her!

DAM Redaksjonen • 9 des. 2015
Er du mann i midten av 50-årene og får akutt hjertestans er det neppe noen som vil karakterisere deg som heldig. Men skal du først bli syk, er det nettopp akutt hjertesykdom du bør håpe på, for å være sikret best mulig behandling, og ikke minst anseelse blant den jevne borger. Det viser såkalt prestisjeforskning, der man finner et tydelig hierarki blant prestisje og sykdommer.

– En innebygget urettferdighet

Professor Dag Album ved Universitetet i Oslo har forsket på prestisje og sykdom i flere tiår, og tirsdag 19. januar kommer han til Stiftelsen Dams LEV VEL-konferanse i Folkets Hus, for å forteller mer om sykdomshierarkiet. Album har blant annet funnet ut at det er særlig tre faktorer som avgjøre en sykdoms «popularitet»: 1. Kjennetegn ved sykdommen: Kort fortalt ser det ut til at noen organer har høyere verdighet enn andre, og særlig da de sentrale organene i kroppen som hjerne og hjertet. I motsatt ende finner vi sykdommer som ikke rammer noen organ i det hele tatt, som psykiske lidelser, ME og fibromyalgi. 2. Kjennetegn ved behandleren/behandlingen: Kronologien bør være som en gjennomsnittlig Hollywood-film. Pasienten kommer inn som syk, gjerne nær døden, hvorpå heroiske leger behandler kanskje med en dramatisk operasjon, før pasienten skrives ut frisk og rask. Er du så uheldig å ha en sykdom uten effektiv behandling, og uten den dramatiske kronologien, ja, da ligger du dessverre dårlig an. 3. Kjennetegn ved den typiske pasienten: Unge og attraktive mennesker vinner også her. Kan sykdommen ramme dem stiger den i popularitet, mens sykdommer som rammer eldre er mindre populære. – Det fremstår helt klart at det er innebygget en urettferdighet i dette, sier professor Album i en artikkel i Aftenposten om temaet.

Disse er klare for LEV VEL

Og med dette som utgangspunkt ønsker vi i Stiftelsen Dam å starte årets LEV VEL-konferanse den 19. januar. Vi har invitert en rekke fagpersoner, kjente og mindre kjente personer til å diskutere, forteller og reflektere rundt sykdomshierarkiet, og i tillegg til Dag Album, kan vi nå slippe fire navn til konferansen: Marianne Borgen: Tidligere i høst fikk Oslo en ny ordfører, Marianne Borgen (SV), og hun har takket ja til å åpne konferansen. Hun har tidligere jobbet i Redd Barna, som er en av Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner, og vi gleder oss til å få besøk av Marianne igjen. Jan Ole Hesselberg: Jan Ole er psykologspesialist, og blant annet kjent fra Folkeopplysningen på NRK. 1. januar begynner han som ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, og vi er veldig glad for at han har takket ja til å bidra fra scenen knappe tre uker senere. Jan Ole skal bidra på ulike måter, blant annet med et gruppearbeid litt utenom det vanlige. Tanken er at det skal bli både refleksjoner og en god latter, og vi kan garantere at dette er hundre prosent fritt for pinlige seanser for den enkelte! Brede Bøe: Brede er mest kjent som artist og skuespiller, men i 2012 fikk han mye oppmerksomhet da han sto fram som alkoholiker, bipolar og hiv-positiv. Tre diagnoser som ikke rangerer særlig høyt på sykdomshierarkiet, eller som Brede selv sa i et intervju med Dagbladet for noen år tilbake: – Det mest interessante var kanskje å kjenne på mine egne fordommer. Skammen og selvstigmatiseringen. For jeg er ikke så annerledes enn andre, jeg har også fordommer, og jeg har møtt dem ansikt til ansikt. Folk som får hiv har jo liksom drevet med noe ruskomsnuskom. Brede kommer til LEV VEL for å snakke om hvordan det er å være åpen om en diagnose som tradisjonelt sett har vært svært tabubelagt. Kjenner vi Brede rett blir det også iblandet en god dose humoristisk skråblikk. Lisbeth Normann: Lisbeth er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og hun kommer til LEV VEL for å fortelle om regjeringens planer og strategier rundt dette med prestisje og sykdom. Vi utfordrer henne også til å foreslå noen politiske løsninger på hvordan de svakeste gruppene kan løftes.

Si din mening: #syktpopulær

I dagene og ukene som kommer vil vi presentere flere bidragsytere, både på våre nettsider og i sosiale medier. Blant annet har vi utfordret deltakerne til å si noen ord om sine tanker rundt sykdom, prestisje og sin egen rolle på konferansen, så følg med framover! Vi håper også at alle som har tanker, refleksjoner, meninger eller ideer rundt temaet kommer med sine innspill. Allerede nå har vi laget en egen sak på nettsidene våre, der vi vil løfte innspill vi får på Twitter, Facebook og Instagram. Husk å bruke hashtag #syktpopulær og/eller #levvel16 hvis du har innspill!! Og glem nå ikke å melde deg på LEV VEL-konferansen – sjekk her hvordan! 19. januar i Folkets Hus i Oslo, altså!