Extra-prosjekter sikret for fremtiden

Stiftelsen Dam har i dag underskrevet en avtale med Norsk Tipping, hvor de sier fra seg eierskapet til Extra-spillet mot en fast andel av Norsk Tippings samlede overskudd.

DAM Redaksjonen • 15 des. 2015
– Vi er svært fornøyd med å komme i mål før jul, sier styreleder i Stiftelsen Dam, Bjørnar Allgot. – Stiftelsen Dam har forhandlet frem et vederlag som er større enn det som opprinnelig lå på bordet. Det har vært en tidkrevende prosess, men nå står vi endelig med en avtale begge parter kan være fornøyde med, sier han. Stiftelsen Dam, med 31 av landets største helseorganisasjoner i ryggen, vil få 6,4 prosent av spilloverskuddet. Avtalen krevde en lovendring som ble vedtatt på Stortinget 9. desember. Dette tilsvarer omtrent 240 millioner kroner i året, penger som realiserer de beste ideene innen frivillige helseprosjekter over hele Norge. – Vi får nå flere ben å stå på, sier Allgot. – Frivillige helseprosjekter får en mer forutsigbar og stabil inntektskilde i tiden som kommer. Stiftelsen Dams organisasjoner støtter fullt opp under enerettsmodellen, og for mange av våre medlemmer er det ekstra viktig at spillene som overskuddet kommer fra, ikke leder til spillavhengighet. Vi tror Norsk Tipping er det beste redskapet til å skape trygge rammer og en forsvarlig spillpolitikk. Nå ser vi frem til et godt samarbeid med våre venner på Hamar, og vi gleder oss til å ta fatt på 2016, sier han.