Nye navn til LEV VEL-konferansen

Bevisstgjøring, refleksjon, diskusjon og endring. Det er målet med LEV VEL-konferansen i 2016. Nå er flere sterke navn klare for scenen.

DAM Redaksjonen • 17 des. 2015
Å bli syk er personlig, og for mange kan sykdom ramme så hardt at livet blir endret for alltid, enten det er fysisk eller psykisk sykdom, med kortvarig eller langvarig sykdomsforløp. Dessverre viser forskning at disse kriteriene ikke er likegyldig når det kommer til prioritering av ressurser, både i forskningen, helsevesenet og i anseelse i samfunnet for øvrig. Dette er bakgrunnen for LEV VEL-konferansen 19. januar 2016. FØLG DEBATTEN HER: #SYKTPOPULÆR

– Urettferdig

– Det fremstår helt klart at det er innebygget en urettferdighet i dette, sier professor Dag Album i en artikkel i Aftenposten. Album har forsket på sykdomsprestisje, og er en av dem som skal bidra på konferansen, som tar sikte på å skape en nødvendig samfunnsdebatt, der det overordnede målet må være å fjerne dette sykdomshierarkiet, slik at alle diagnoser blir møtt med samme respekt og med like ressurser, både i helsevesenet og i samfunnet for øvrig. Stiftelsen Dam er veldig glad for at mange personer, med ulike perspektiver på tematikken har takket ja til å bidra på konferansen.

Populær vs. upopulær – hva kan vi lære av hverandre?

Forfatter og journalist Trude Teige skal guide deltakerne gjennom dagen, både som konferansier og som journalist. Blant annet skal hun intervjue Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen og Hege Tegler, generalsekretær i Norges Fibromyalgi Forbund. Ryel og Tegler er representanter for henholdsvis «populære» og «upopulære» sykdommer, og skal i samtale med Teige blant annet reflektere rundt hva som kan gjøres for å løfte statusen til «upopulære» diagnoser. MELD DEG PÅ LEV VEL 2016: SYKT POPULÆR HER

Hvorfor kategoriserer vi?

Med oss på konferansen er også fastlege og professor ved Universitetet i Bergen, Edvin Schei. Han underviser i pasientkontakt og lege-pasient-kommunikasjon. Schei leder også Filosofisk poliklinikk i Bergen, og han har skrevet flere bøker, blant annet « Lytt – legerolle og kommunikasjon». På LEV VEL skal Schei gi et bilde av virkeligheten, blant pasienter, leger og i samfunnet for øvrig. Her skal han forsøksvis trekke både historiske og filosofiske linjer; Hvorfor liker vi å kategorisere? Hvorfor deler vi ting inn i høy og lav status? Hvorfor mistenkeliggjør vi hverandre? Hva er de psykologiske aspektene bak?

Fysisk og psykisk, eller?

Helsevesenet har lang tradisjon i å skille mellom fysisk og psykisk sykdom. Men er dette egentlig et naturlig skille? Professor og lege Elling Ulvestad kommer også til LEV VEL. Han skal snakke om fremtidens helsevesen, og reflektere rundt hvorvidt skillet mellom fysisk og psykisk sykdom er i ferd med å bli hvisket ut. Ulvestad skrev for noen år siden en kronikk i Aftenposten, der utgangspunktet er nettopp at fysisk og psykisk sykdom henger mye tettere sammen enn det tradisjonell forskning og sykdomsforståelse tar utgangspunkt i. – Skillet mellom «fysiske» og «psykiske» sider av mennesket har stått sterkt i vestlig kultur og vitenskap i flere hundre år. Oppdelingen er imidlertid nå langt på vei utvisket av nyere biologisk og nevrovitenskapelig forskning. Likevel fortsetter debattene som om ingenting er hendt, skriver han i kronikken.

Bli med på debatten

Og nettopp denne debatten ønsker vi å løfte med årets LEV VEL-konferanse. Bør skillet mellom fysisk og psykisk sykdom hviskes ut? Hvordan skal dette gjøres? Hva kan vi gjøre for å sørge for at alle diagnoser, uavhengig av hvordan – og hvem – de rammer, blir møtt med samme respekt og like ressurser? Er det mulig å fjerne sykdomshierarkiet helt? Vi håper så mange som mulig vil være med og ta debatten – og selvsagt delta på konferansen. Meld deg på LEV VEL 2016 her – og følg debatten på våre nettsider her: #syktpopulær.

Disse kommer også til LEV VEL 2016: