– Det har større betydning hvem du er enn hvilken sykdom du får

Sosial status er mer utslagsgivende enn sykdommens «status», mener Anne Lise Ryel, som mener det er feil å si at det er et hierarki av sykdommer i Norge.

DAM Redaksjonen • 17 jan. 2016
Anne Lise Ryel er generalsekretær i Kreftforeningen. Hun er utdannet jurist. I 1994 ble hun utnevnt som likestillingsombud, en jobb hun hadde frem til 2000, da hun ble statssekretær i Justisdepartementet. Hun har vært i sin nåværende jobb siden 2002. Tirsdag 19. januar kommer hun til LEV VEL-konferansen, der hun skal stille til samtale med generalsekretær i Norges Fibromyalgi Forbund, Hege Tegler. Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og i dagene som kommer presenterer vi samtlige på våre nettsider!   – Hva tenker du om «sykdomshierarkiet» i Norge? – Jeg liker egentlig ikke begrepet. Jeg synes det er feil å si at det er et hierarki. Det er ikke nødvendigvis slik at fordi man sier at noen sykdommer har lav status, så har andre tilsvarende høy. Sosial status er mer utslagsgivende enn sykdommens «status». Med andre ord: Det har større betydning hvem du er enn hvilken sykdom du får. Heldigvis har vi fått pakkeforløp for kreft som gir en forutsigbarhet for alle og utjevner disse sosiale ulikhetene. Flere sykdommer bør få pakkeforløp etter modell fra kreft. – Hvordan tror du man kan få bukt med en slik forskjellsbehandling? – Igjen vil jeg snu spørsmålet. Hvilken forskjellsbehandling? Og i tilfelle forskjellsbehandling fra hvem? Leger, forskere – eller pasientene selv? Uansett tror jeg åpenhet er en nøkkel. Det er ikke mange tiår siden kreft var et ikke-ord selv for leger her i Norge. I mange lavinntekstsland i Afrika og Asia tier kvinner om sin brystkreft fordi det kan bety sosial utfrysning og skam og at mannen bytter dem ut. – Hva skal du snakke om på LEV VEL? – Jeg vil gjerne ta tak i og riste litt i hele problemstillingen «sykdomshierarki». Det provoserer meg faktisk litt. Ta for eksempel kreft. Den rammer over 31.000 personer hvert år, i tillegg til alle som står rundt den som får diagnosen. 25 prosent av dødsfallene i Norge skyldes kreft. Det skulle bare mangle at kreft prioriteres og får oppmerksomhet. Men jeg er ikke uten videre med på at stor oppmerksomhet betyr høyere status.   LES ALT OM LEV VEL 2016 HER! Meld deg på konferansen her!   Sjekk vår kampanjefilm her: Video: Cylinder Productions