– Vi hører alvorlig historier om pasienter som ikke blir trodd

Man kan ikke endre det man ikke anerkjenner, sier generalsekretær i Norges Fibromyalgi Forbund, Hege Tegler.

DAM Redaksjonen • 17 jan. 2016

Hege Tegler er generalsekretær i Norges Fibromyalgi Forbund. Hun er utdannet pedagog, og har tidligere jobbet ved regionkontoret Oslofjord Vest til Norges Handikapforbund. Hun er også nestleder i Handikappede Barns Foreldreforening, medlem i det nasjonale utvalget for barnehager (FUB) og i Utdanningsdirektoratets Råd for Likeverdig Utdanning.

Tirsdag 19. januar kommer hun til LEV VEL-konferansen, der hun skal stille til samtale med generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og i dagene som kommer presenterer vi samtlige på våre nettsider!

– Hva tenker du om «sykdomshierarkiet» i Norge?

– Sykdomshierakiet i Norge er selvfølgelig ikke bra. Men det er flott at det blir satt fokus på det. Man kan ikke endre det man ikke anerkjenner. Det er systematikk i at noen sykdomsgrupper blir rangert lavt. En direkte konsekvens av det vil jeg påstå er kvalitet i både oppfølging og behandlingen av disse pasientgruppene.

– Hvordan tror du man kan få bukt med en slik forskjellsbehandling?

– Det er viktig med forskning og fokus på alle sykdommer. Dessverre ser man at sykdommer som havner lavt på rangeringen også faller utenfor hva gjelder prioritering på forskningsfeltet.

– Hva skal du snakke om på Lev Vel?

– Jeg ønsker å snakke om konsekvensene for menneskene som har sykdommer som er rangert lavt.  Bak tall og rapporter finnes menneskene som lever med konsekvensene av at de har en sykdom som har lav prestisje . Vi hører mange, og alvorlig historier om hvordan pasientene ikke blir sett, trodd eller tatt på alvor i et helsevesen som skal ivareta dem.  

Sjekk vår kampanjefilm her: