«Det trengs et løft for det frivillige helsearbeidet i Norge»

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen ber politikerne være ambisiøse på vegne av frivilligheten, i en kronikk i Dagens Medisin.

DAM Redaksjonen • 26 apr. 2016
Flyktninger, eldre, psykisk syke, rusavhengige og kronikere er bare noen av dem som er avhengig av den frivillige helseinnsatsen i Norge. Og ikke bare en frivillighet som er statisk og står klar til å ta imot, der staten ikke makter å følge opp. Tvert imot handler frivillighet om en fri kraft som skal drive utvikling og innovasjon, til det beste for alle som bor i Norge. Dette er en av Stiftelsen Dams viktigste målsetninger når vi hvert år deler ut over 200 millioner kroner til flere hundre frivillige helseprosjekter.

Frivillighetens bidrag

Onsdag 27. april har Stiftelsen Dam årsmøte, og i den forbindelse arrangerer vi også et årsmøteseminar, der frivillighetens bidrag til bedre helse for alle i Norge er tema. Og nettopp målet om en frivillighet i utvikling er temaet for kronikken vår generalsekretær, Hans Christian Lillehagen, har skrevet i Dagens Medisin i anledning årsmøtet. «Frivilligheten har ofte en unik evne og mulighet til å bidra til å løse nye samfunnsutfordringer. Den tar ansvar når den ser at kunnskap mangler, systemer er rigide eller mennesker trenger hjelp. Frivilligheten gidder ikke å drive på med ting som ikke nytter, men er villig til å forsøke seg på nye tanker og sette dem ut i live. Frivilligheten fungerer også best når den er fri og ikke styrt av det offentlige», skriver Lillehagen i kronikken, som du kan lese i sin helhet hos Dagens Medisin.

– Tør å ta ansvar

I kronikken ber Lillehagen partiene om å ta inn over seg viktigheten av at frivilligheten må å få gode rammer, slik at det er mulig å drive kunnskapsutvikling og innovasjon. «Vi trenger ambisiøse politikere som tør å ta et ansvar på vegne av frivilligheten, og ikke kun bestille oppdrag der det mangler offentlige penger», skriver han.   Obs! Dersom du skal på Stiftelsen Dams årsmøte og årsmøteseminar onsdag 27. april, merk at arrangementet er flyttet til Gamle Museet i Dronningens gate 4 på grunn av hotellstreiken.