Nytt styre i Stiftelsen Dam: – Sammen kan vi gjøre mange liv bedre

Det er ambisiøse planer det nye styret i Stiftelsen Dam skal bidra til å realisere.

DAM Redaksjonen • 11 mai. 2016
Fem kvinner og fire menn utgjør det nye styret i Stiftelsen Dam, som ble konstituert mandag. Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund ble enstemmig valgt til ny styreleder – et verv hun gleder seg til å ta fatt på. – Jeg gleder meg til å lede styret i Stiftelsen Dam, og ser fram mot gode diskusjoner med de øvrige styremedlemmene. Sammen tror jeg vi kan løfte den frivillige helseinnsatsen i Norge, sier hun. Med seg i styret får Granaas avdelingssjef i Kreftforeningen, Jan Egil Aase (nestleder i styret), advokat Tore Roald Riedl (Den Norske Advokatforening), stabsleder i Norsk Folkehjelp, Birgitte Brekke, generalsekretær i Den Norske Turistforening, Nils Øveraas, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, generalsekretær i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, Kari Sundby, generalsekretær i MS-forbundet, Mona Enstad og forbundsleder i Norges Handikapforbund, Arne Lein.

Skal styrke den frivillige helseinnsatsen

Stiftelsen Dam vedtok tidligere i år en ny strategi, der et av de viktigste målene er å styrke den frivillige helseinnsatsen, sammen med medlemsorganisasjonene. Stiftelsen delte ifjor ut 240 millioner kroner til over 600 helseprosjekter over hele landet. Prosjektene har et stort spenn, som samsvarer med Stiftelsen Dams vide helsedefinisjon. Blant annet støttes prosjekter innen forebyggende og rehabiliterende helsearbeid, psykisk helse, folkehelse, tiltak for funksjonshemmede og integrering. Målet til stiftelsen er også å bidra til innovasjon og utvikling av den frivillige helseinnsatsen i Norge.

Kan gjøre mange tusen liv bedre

Takket være organisasjonene, med sine mange frivillige og ildsjeler, bidrar prosjektene til at mange tusen mennesker i Norge får et bedre liv. Fersk styreleder Tone Granaas mener stiftelsen kan bidra til enda mer, ved å være en samlende enhet for de frivillige helseorganisasjonene i Norge. – Stiftelsen Dam er en viktig bidragsyter for medlemsorganisasjonene, som til sammen teller over 1,5 millioner medlemmer. Når organisasjonene jobber sammen, gjennom stiftelsen, kan vi få til mye, som kan gjøre livene bedre til mange som bor i Norge, både gjennom prosjektarbeid og forskning, sier hun. Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er godt fornøyd med det nye styret. – Jeg gleder meg til å samarbeide med Tone Granaas som styreleder. Hun er engasjert og klok og har mange spennende perspektiver på å utvikle stiftelsen framover, sier han.

Bedre kjønnsbalanse

Lillehagen er også godt fornøyd med kjønnsbalansen i det nye styret – Det nye styret har en bedre kjønnsbalanse enn tidligere, og det er kanskje på tide at vi har en kvinnelig styreleder i Stiftelsen Dam, sier han. Også Lillehagen har tro på at stiftelsen, sammen med medlemsorganisasjonene, kan løfte det viktige arbeidet som gjøres ute i organisasjonene. – Jeg ser fram til å jobbe med organisasjonene og styret for å styrke den frivillige helseinnsatsen i Norge, sier han.