Nå skal 1.358 søknader behandles

Torsdag var det søknadsfrist for både helseprosjekter og Ekspress. Totalt kom det inn 1.358 søknader til de to ordningene.

DAM Redaksjonen • 16 sep. 2016
Torsdag klokken 15 var fristen for å sende søknader til den aller første runden med helseprosjekter. Ordningen er en sammenslåing av de to tidligere ordningene, forebygging og rehabilitering. Hensikten med sammenslåingen er en enklere søknadsrunde. Da fristen gikk ut torsdag hadde det kommet inn totalt 914 søknader til Helse. – Det er vi veldig godt fornøyd med, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen. Fra og med 2017 blir det også to søknadsfrister i året for denne ordningen. Det vil si at neste mulighet for å søke om midler til helseprosjekter er allerede 15. mars. Hensikten er at det skal gå kortere tid fra man har en god idé, til man eventuelt får midler.

Inspirasjon

Tidligere i år vedtok styret i Stiftelsen Dam en ny strategi for de neste tre årene. Stikkord er en tydeligere helsefaglig profil og økt synlighet rundt den frivillige helseinnsatsen. Det betyr også at forarbeidet til søknadsprosessene innebærer å være enda tettere på organisasjonene, og sørge for økt dialog på tvers av organisasjoner og miljøer. Generalsekretær Hans Christian Lillehagen håper dette kan by på nye og spennende søknader til stiftelsen. – Vi ser at den frivillige helseinnsatsen kan ha nytte av å bli inspirert av hverandres suksesser. Jeg tror at vi, ved å skape flere arenaer og møteplasser, kan legge til rette for økt samarbeid mellom organisasjonene, og at de kan dra nytte av hverandres kunnskap. Det håper jeg at vi også ser resultatene av i søknadsbunkene etter hvert, sa han da søknadsrunden åpnet i våres.

Populær ordning

Også Ekspress, som er en ordning for stiftelsens medlemsorganisasjoner, hadde søknadsfrist torsdag. Her kan man søke om midler til mindre prosjekter, som skal stimulere til mer frivillighet ute i lokallagene. Ordningen har blitt svært populær, og i denne runden kom det inn 444 søknader. Totalt betyr det at det torsdag var registrert 1.358 søknader inn til Stiftelsen Dam. Ekspress-midlene blir offentliggjort i midten av november, mens helseprosjektene offentliggjøres 15. desember.