Få forskningen fram: Helseorganisasjonene leverer opprop til Stortinget

18. oktober signerer Stiftelsen Dam og en rekke av landets viktigste helseorganisasjoner et opprop mot publiseringsskjevhet i helseforskningen.

DAM Redaksjonen • 3 Oct. 2016

Stiftelsen Dam arrangerer samme dag forskningsseminaret «Få forskningen fram», i forbindelse med at stiftelsen deler ut 82 millioner kroner til norsk helseforskning. SE HELE PROGRAMMET FOR EXTRASTIFTELSENS FORSKNINGSSEMINAR «FÅ FORSKNINGEN FRAM» HER! Forskningsseminaret handler om fri og åpen publisering av all forskning, og i den forbindelse vil både Stiftelsen Dam og minst 19 helseorganisasjoner signere AllTrials-oppropet mot såkalt publiseringsskjevhet. Det er forventet at også flere organisasjoner vil signere oppropet. Les mer om bakgrunnen for støtten i kronikken vår ledende fagsjef, Jan-Ole Hesselberg, skrev i Aftenposten i juni: Forskningen du ikke får se.

Lite politisk oppmerksomhet

Stiftelsen Dam og helseorganisasjonene ønsker å overlevere oppropet til komitéleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Trond Giske, og leder i helse- og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos. – Dette er en av de største utfordringene vi står overfor innen helseforskningen. Likevel nevner ingen politiske parti det i programmene sine. Antakelig fordi saken er lite politikervennlig. Fikser man problemet i dag, vil vi høste fruktene gradvis over lang tid og de som presset på for endringene vil ikke kunne sole seg i glansen. Likevel: Gjør vi ikke noe med det, vil det koste liv, sier ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg. DU KAN FORTSATT MELDE DEG PÅ «FÅ FORSKNINGEN FRAM» HER

Frivilligheten går foran

Han er glad for at de frivillige helseorganisasjonene nå går foran, for å hindre publiseringsskjevhet i helseforskningen. – Det er en glede å se at den frivillige helseinnsatsen så ettertrykkelig tar et standpunkt for å gjøre noe med dette. Nå er det bare opp til politikerne å gjøre noe med det, sier han.