AllTrials: – Dette er en stor mulighet for Norge

20 norske helseorganisasjoner signerer tirsdag 18. oktober AllTrials-oppropet for å hindre publiseringsskjevhet i helseforskningen. Det vekker internasjonal oppsikt.

DAM Redaksjonen • 17 Oct. 2016

– Per nå kan ikke leger avgjøre hvilke behandlingstilbud som er de tryggeste eller mest effektive, og en stor mengde helseforskning er, tragisk nok, bortkastet. Pasientene betaler prisen, sier AllTrials-kampanjens leder, Dr. Till Bruckner. AllTrials jobber for å hindre publiseringsskjevhet i helseforskningen, og over 700 organisasjoner internasjonalt har signert oppropet. I dag er det bare rundt halvparten av all helseforskning som publiseres. Dette ønsker Stiftelsen Dam og en rekke andre helseorganisasjoner å gjøre noe med. SE OGSÅ: Les ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselbergs kronikk i Dagbladet: «Halvparten av all helseforskning ser aldri dagens lys»

– Mulighet for Norge til å leve opp til sitt rykte

Tirsdag 18. oktober vil derfor Stiftelsen Dam, sammen med 19 av Norges største helseorganisasjoner, signere AllTrials-oppropet, og levere det til kampanjens initiativtaker, Ben Goldacre. Goldacre er i Norge i anledning Stiftelsen Dams forskningsseminar «Få forskningen fram». Dr. Till Buckner mener den norske signeringen er svært viktig. – Dette er en stor mulighet for Norge til å leve opp til sitt rykte som en global leder innen helseforskning og transparens, ved å lage et rammeverk som sikrer at all klinisk forskning blir registrert, og resultatene rapportert, sier han. LES OGSÅ: Ben Goldacre: – Forskningen er et rot

– Hele sannheten må frem!

Han får støtte av helseorganisasjonene, som nå krever endring i måten forskning registreres og publiseres på. – Det er helt nødvendig at grunnlaget for beslutninger er fattet på kunnskap som er gyldig og til å stole på. Derfor må alle data være åpne og tilgjengelige slik at beslutninger kvalitetssikres. Både de positive og de negative funnene må derfor vises, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen. – Det er viktig for Diabetesforbundet å signere oppropet fordi vi mener at det er det beste for pasientsikkerheten. Det er tryggest for alle at all data om legemidler og hjelpemidler kommer på bordet. For å kunne ta de beste kunnskapsbaserte beslutningene, trenger man alle resultater, også de «uønskede». Det er veldig positivt at så mange signerer oppropet. Hele sannheten må frem! Det er da vi får den beste og tryggeste behandlingen, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

Sender klar beskjed til Stortinget

Selve signeringen skjer like etter at Ben Goldacre har innledet på Stiftelsen Dams forskningsseminar. Goldacre får så med seg signaturene tilbake til AllTrials’ hovedkontor i England. Oppropet vil også bli levert til leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Trond Giske. – De frivillige helseorganisasjonene sender i dag en klar og tydelig beskjed: Dette er en av de største utfordringene vi står ovenfor i helseforskningen. Vår manglende evne til å få tilgang til fullstendig informasjon fra kliniske studier koster liv. Myndighetene må handle raskt for å sørge for at all studier blir registrert og rapportert, sier ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg.