Disse får forskningsmidler i 2017

I dag, 18. oktober, gir Stiftelsen Dam 82 millioner kroner til helseforskning.

DAM Redaksjonen • 18 Oct. 2016

Totalt er det 41 nye forskningsprosjekter som mottar støtte. I tillegg er det 66 forskningsprosjekter som allerede er i gang, som får støtte til andre og tredje år. Totalt bevilges det én million kroner mer til forskning i 2017 enn i 2016. HER FINNER DU HELE LISTEN OVER HVEM SOM FÅR FORSKNINGSMIDLER I 2017

Ny ordning for forskningsmidlene

Nytt av året er en større satsning på forskning på og i helsetjenestene ute i kommunene, og på samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. To tredjedeler av årets forskningsmidler fra Stiftelsen Dam går til dette. – Her er det få muligheter til å skaffe til veie midler til forskning i dag. Kommunene har ikke penger og det er store forskjeller på en stor kommune som Oslo eller Bergen opp mot alle småkommunene i Norge, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Satsningen er et bevisst valg, på bakgrunn av ønsker fra medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam. Det er de som sitter kanskje aller tettest på brukere og pasienter, og har mye kunnskap om deres behov. – Det er nok av historier hvor pasienter og bruker opplever at de faller mellom flere stoler, og ikke opplever at det er tilstrekkelig kunnskap om deres helsetilstand og oppfølging i kommunehelsetjenesten, sier Lillehagen. LES OGSÅ: Stiftelsen Dams forskningsseminar: Helseorganisasjonene leverer opprop til Stortinget

Brukermedvirkning er avgjørende

Og nettopp brukerne står i sentrum for Stiftelsen Dams forskningstildeling. For samtlige prosjekter som får støtte i år har det til felles at de har en grundig beskrivelse av brukermedviskning i sine søknader. – Vi mener at brukermedvirkning skal være en viktig og naturlig del av helseforskningen vi støtter. Brukermedvirkning er på mange måter vanskelig operasjonaliserbart. Likevel, så vet vi at brukermedvirkning bør være med i planleggingen, gjennomføringen og formidlingen av problemstillingene. Det sikrer at forskningen er relevant og har betydning for gruppen det angår, sier Lillehagen.

Mange gode søknader

Eli Drivdal er fagsjef for forskning i Stiftelsen Dam, og har med glede kunnet notere seg svært gode søknader denne runden. Hun er glad for at forskningsmidlene bidrar til å tette et hull. – Ved omleggingen til å prioritere forskning på og i helsetjenestene ute i kommunene var det mange som mente at vi ikke ville få inn nok gode søknader. Her er kunnskapsgrunnlaget mye tynnere enn for spesialisthelsetjenesten. Men det viste seg at det var mange og gode søknader som ble sendt inn, og det var ikke vanskelig å finne støtteverdige prosjekter. Nå gleder vi oss til gjennomføringen av prosjektene og ser fram til resultatene, sier hun. HER FINNER DU HELE LISTEN OVER HVEM SOM FÅR FORSKNINGSMIDLER I 2017

Forebygging og rehabilitering

Samme dag som forskningsmidlene deles ut, offentliggjøres det også hvilke prosjekter innen forebygging og rehabilitering som får midler for andre og tredje år. Dette er prosjekter som tidligere har fått innvilget to- eller treårig støtte i de to ordningen, som fra 2016 er erstattet av helseprosjekter. HER FINNER DU LISTENE OVER FLERÅRIGE PROSJEKTER SOM FÅR STØTTE: FOREBYGGING REHABILITERING Nye helseprosjekter tildeles 15. desember klokken 09.