Friske idéer: – Søvn har lav status

Så mye som hver fjerde ungdom sliter med søvnproblemer. Men det er det ingen som snakker om.

DAM Redaksjonen • 27 Oct. 2016

– Vi har egentlig aldri snakket om søvn som et problem i seg selv, men veldig mange ungdom vi snakker med forteller at de sover dårlig, sier Christoffer Røstgård. Han jobber som erfaringskonsulent hos Ung Arena – et lavterskeltilbud for ungdom i Oslo, med fokus på psykisk helse og rus. Ung Arena skal sammen med Rask psykisk helsehjelp og Mental Helse delta på Stiftelsen Dams idéjam #friskeidéer førstkommende helg, der temaet er forebygging av søvnproblemer blant ungdom. I en studie gjennomført av forskere ved Uni Helse i Bergen, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet i 2013 kommer det frem at 23,8 prosent av ungdom kan diagnostieres med insomnia, det vil si søvnproblemer. Dette igjen påvirker blant annet unges psykisk helse, skoleprestasjoner og den kognitive utviklingen hos barn og ungdom. Søvnvansker er også beskrevet som et folkehelseproblem med betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser i folkehelsemeldingen som kom i 2015. LES MER OM EXTRASTIFTELSENS IDÉJAM FRISKE IDÉER HER!

Mangler kunnskap om søvn

På idéjam-en #friskeidéer skal fire ulike startup-er jobbe sammen med Christoffer og en rekke andre ungdommer, frivillige og organisasjonene om å forsøke å finne en teknisk løsning som kan bidra til å forebygge søvnproblemer blant ungdom. Et stort behov, i følge erfaringsagentene på Ung Arena. Mange av dem har selv slitt med søvnproblemer, og forteller at søvn – eller mangel på søvn – er et gjentakende problem blant ungdom de er i kontakt med. – Søvn dukker opp i mange samtaler. Det er mange som forteller at de ikke får sove på kveldene, og at de ikke klarer å stå opp om morgenen. Det har på en måte alltid vært et tema, men veldig mange vet har ikke kunnskap om hvorfor søvn er viktig, sier Same Samhaar Yassin. Friske idéer: Møt startup-ene

Blir hengende etter på skolen

Hun har selv kjent på hvordan dårlig søvn påvirker både kroppen og hodet. – Det påvirker jo humøret, jeg blir litt mer nærtakende og så blir jeg veldig slapp og sliten. Hvis jeg sover for lite, så er det slitsomt å gå på skolen eller jobb, forteller hun, og får støtte av Ali Riza. – Det gjør at jeg ikke orker å bruke hjernen kreativt, bare det å svare på spørsmål eller konsentrere meg blir vanskelig. Det ender fort opp med at man henger etter på skolen, og at man føler at alt bare går videre, mens man selv står stille, sier han. Og selv om de fleste i den oppvoksende generasjon har foreldre som har mast om at de må gå og legge seg, er det stor mangel på kunnskap om søvn og hva mangel på eller dårlig søvn kan føre til blant mange unge. – Da jeg var yngre så sa jo foreldrene mine hele tiden at jeg måtte gå og legge meg fordi jeg skulle på skolen dagen etter. Men jeg ble jo bare sint hvis jeg ikke fikk se på tv, fordi jeg ikke forsto hvorfor det var viktig at jeg la meg. At det var en grunn til at jeg måtte sove, sier Ali Riza. LES OGSÅ: Friske idéer: Juryen er klar!