Søvnspesialist: – Man blir penere av å sove nok

De fleste vet at det er deilig å sove, men likevel skryter vi av at vi klarer oss med fire timer søvn, en redbull og en dobbelt latte. – Vi må begynne å snakke opp søvnen, mener søvnspesialist.

DAM Redaksjonen • 28 okt. 2016
– Det er ikke lett å si hva som skal til, men jeg tror kanskje det er lurt å snakke mer om det positive ved søvn. For eksempel ser man penere ut hvis man sover nok, sier lege og søvnspesialist, Bjørn Bjorvatn. Han er leder for Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer, og har blant annet skrevet boken Ungdomssøvn.

Må være troverdig for ungdom

Dette er også tema for Stiftelsen Dams idéjam, #friskeideer, førstkommende helg. Der skal ungdom, frivillige og organisasjoner jobbe sammen med fire ulike startups for å lage tekniske løsninger for å forebygge søvnproblemer blant ungdom. Spennende, mener Bjorvatn. – Når vi viser til data rundt konsekvensene av søvnmangel, som angst, depresjoner, økt forekomst av sykdom og økt dødelighet, så biter ikke det på ungdom, for det ligger så langt fram i tid for dem. Derfor er det spennende å se om man kan få ut informasjon i en kanal som ungdom liker å bruke, og som er troverdig for dem, sier han. LES OGSÅ: Dette er startup-ene som skal prøve å løse ungdoms søvnproblemer

Ønsker seg bedre søvn

Ungdom som skal delta i idéjam-en har selv sagt at de tror mer kunnskap om søvn og hvilke problemer dårlig søvn kan gi, er viktig for å gjøre noe med den økende forekomsten av søvnproblemer blant unge. Bjorvatn understreker at det er vanskelig å si hvor mange som sliter med søvnvansker, men at det er en klar tendens til at problemet er økende. – Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange som er plaget, fordi det kommer an på hvordan man stiller spørsmål. Hvis vi snakker om diagnoser og mer alvorlige tilfeller, så går nok tallet ned, men det vi vet er at mange ungdommer sier at de skulle ønske de fungerte bedre i hverdagen og at de hadde bedre søvn, sier han. LES OGSÅ: – Søvn har lav status