Nå kan du søke midler!

Ny søknadsrunde for både Helse og Ekspress er åpen.

DAM Redaksjonen • 3 jan. 2017
Nytt år og nye muligheter gjelder også for deg som vil søke prosjektstøtte. For nå er søknadsrundene for Helse vår 2017 og Ekspress vår 2017 åpnet. Begge ordningen har søknadsfrist 15. mars. Her finner du en oversikt over alle Stiftelsen Dams søknadsfrister.

Nye retningslinjer

Det er første gang i 2017 at Helse har to søknadsfrister. Hensikten er at det skal være kortere vei fra man har en prosjektidé til søknadsfrist og mulighet for realisering av prosjektet. Søknadsskjemaet for Helse vår er noe endret i forhold til i fjor høst. Dette gjelder spesielt rundt prosjektenes kategorisering, samt budsjettering. Sistnevnte fordi prosjektåret i denne runden ikke følger kalenderåret. Et prosjektår i Helse vår går fra 1. juli til 30. juni. Siden forrige runde har det kommet en oppdatert brukerveiledning, og både søkere og organisasjoner bør gjøre seg godt kjent med disse, samt hjelpetekstene i selve søknadsskjemaet. Man bør også gjøre seg godt kjent med de retningslinjene, som ble vedtatt av Stiftelsen Dams styre i desember. Alle som fikk avslag på sine søknader i forrige runde vil motta en begrunnelse på avslaget innen 15. februar. Det er fullt mulig å levere avslåtte søknader på nytt, men det er lurt å lese gjennom begrunnelsen først, slik at man eventuelt kan gjøre nødvendige korrigeringer. Svar på søknad om Helse vår 2017 kommer 15. juni. Les mer om hvordan du søker om midler her!

Kun for medlemsorganisasjoner

Når det gjelder Ekspress, så er dette en eksklusiv ordning for våre medlemsorganisasjoner. Ordningen retter seg først og fremst mot lokale aktiviteter i regi av lokallag, med søknadssummer mellom 5.000 og 30.000 kroner. Les retningslinjene for Ekspress her, før du skriver søknaden. Også for Ekspress har det kommet en oppdatert brukerveiledning, som du finner her. Dersom ditt lokallag vil søke Ekspress-midler må dere ta kontakt med prosjektkoordinator i det sentrale leddet av organisasjonen, da det er disse som oppretter søknadsskjemaet. Svar på søknad om Ekspress vår 2017 kommer 15. mai.