Fanny Duckert: – Vi må bli mer nysgjerrige på hva det bor i mennesker

Psykologiprofessor Fanny Duckert kommer til Lev Vel-konferansen 22. mars. Hun mener at vi alle bør stoppe opp i blant å spørre oss selv: «Er vi gode nok på inkludering i praksis»?

DAM Redaksjonen • 9 jan. 2017
Fanny Duckert er professor i psykologi på Universitet i Oslo. Hun er klinisk spesialist og ekspert i tidlig behandling av alkoholproblemer. Hun har en omfattende vitenskapelig produksjon, og er en kjent populærvitenskapelig skribent. Onsdag 22. mars åpner skal hun holde innlegget «Stille gift. Når fellesskapet ikke inkluderer» på Lev Vel 2017, som har fått navnet #innafor. Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og frem mot konferansen presenterer vi samtlige på våre nettsider! MELD DEG PÅ LEV VEL 2017 HER!   Når har du følt deg utenfor? – Jeg følte meg mye utenfor som barn og ungdom. Vår familie flyttet ofte og passet sjelden inn i de lokale sosiale normene dit vi kom. – Som akademiker har jeg i stor grad forsket på fenomener med lav faglig status som for eksempel rus-problemer. Mine ruspasienter har lav status innenfor det psykiske helsevern og mange psykologikollegaer vil ikke ta i personer med rusproblemer. Hva tror du må til får å få flere mennesker «innafor»? – Mer åpenhet og nysgjerrighet på hva det bor i mennesker. Det å kunne snakke om alle sider ved tilværelsen på en ikke-moraliserende måte. Hele tiden være bevisst og bruke strategiske virkemidler for å aktivt inkludere. Tørre å spørre: Gjør vi dette godt nok i praksis? Hva skal du snakke om på Lev Vel? – «Stille gift. Når felleskapet ikke inkluderer». Jeg vil fokusere på de mekanismene som gjør at vi diskriminerer og utestenger uten at vi er det bevisst. SE HELE PROGRAMMET TIL LEV VEL 2017 HER