– Jeg kunne ikke være meg selv i menigheten

Han vokste opp i en lukket menighet, hvor målet var å revolusjonere landet, frelse sjeler fra helvete og drive med åndelig krigføring.

DAM Redaksjonen • 12 jan. 2017
Pastorsønn Anders Torp kommer til LEV VEL, der han skal fortelle om sin opplevelse med å bryte med et religiøst miljø. Anders vokste opp som pastorsønn i en radikal, pinsekarismatisk menighet. Som 13-åring ble han utsatt for sin første demonutdrivelse i menigheten. Han har gitt ut boken «Jesussoldaten», som handler om oppveksten og erfaringene i menigheten. Som 19-åring brøt han ut, og i dag er han styremedlem i Hjelpekilden, en organisasjon som tilbyr hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser. Hjelpekilden er støttet av Stiftelsen Dam. Sammen med Anders kommer også daglig leder i Hjelpekilden, Hilde Langvann, til LEV VEL, for dele erfaringer og fortelle om sitt arbeid. Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og frem mot konferansen presenterer vi samtlige på våre nettsider! Meld deg på LEV VEL 2017 her   – Når har du følt deg utenfor? – Jeg følte på utenforskap gjennom hele barndommen. I menigheten jeg vokste opp i var det ikke rom for å være seg selv. Vi måtte passe inn i «boksen» som menighetsmiljøet skapte. – Utenfor menigheten passet jeg heller ikke inn – ettersom menighetsmiljøet jeg var en del av krevde at vi la ned hvert aspekt i livet for å følge Gud. Vi skulle revolusjonere landet, frelse sjeler fra helvete, og drive med åndelig krigføring. – Hva tror du må til for å få flere mennesker «innafor»? – Vi må tåle så inderlig vel de som er annerledes enn oss selv. Derimot er det ikke sagt at vi skal være enige med alle vi møter på, men en konstruktiv og tolerant dialog tror jeg er viktig for å forstå og inkludere mennesker. – Hvor inkluderende er man for dem utenfor, om man ikke har satt av tid til å forstå deres virkelighetsbilde? – Hva skal du snakke om på LEV VEL? – Jeg skal snakke om hvordan det oppleves å være utenfor samfunnet. Et spørsmål jeg skal besvare er hvordan hver enkelt, på individuelt plan, kan utgjøre en stor forskjell for dem som er utenfor, og hvor mye dette kan bety for hvert enkelt individ. Se hele programmet til LEV VEL 2017 her Møt flere innledere her: