– Alle har masse å bidra med!

Vibeke jobber for at alle skal kunne bruke naturen, og hun ser hvordan mennesker blomstrer når de blir en del av fellesskapet.

DAM Redaksjonen • 17 jan. 2017
Vibeke Clausen er prosjektleder for «Klart det går!», som handler om å tilrettelegge friluftslivet bedre for funksjonshemmede, og å inkludere dem i Den Norske Turistforening. Vibeke kommer til LEV VEL 22. mars sammen med Ingrid Nordgård fra DNT Ringerike. Ingrid ble hardt rammet av hjerneblødning, men er nå tilbake på turstiene igjen takket være Klart det går-prosjektet. Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og frem mot konferansen presenterer vi samtlige på våre nettsider! Meld deg på LEV VEL 2017 her – Når har du følt deg utenfor? – Jeg føler meg lett utenfor når jeg kommer inn i nye miljø der jeg føler meg usikker. At jeg ikke kjenner noen, at jeg vet mindre enn de andre om aktuelle temaer, at jeg ikke kjenner «takt og tone» i det miljøet. – Et tilfelle jeg husker godt, var da jeg kom på et yogakurs der alle de andre deltakerne var mer erfarne enn meg. Både kursleder og deltakere brukte flere ord jeg ikke forstod, og jeg fikk ikke til å gjøre øvelsene. Jeg følte meg utrolig dum, og jeg turte ikke si fra. Jeg vurderte å forlate kurset etter første økt. – Heldigvis kom kurslederen bort i pausen og trøstet meg med at sånn hadde alle det i begynnelsen. Hun forklarte litt mer og ba meg bare gjøre det jeg greide, så kom det andre etter hvert. – Etter hvert kom noen av de andre deltakerne og fortalte at de heller ikke fikk til alt, og at de følte seg dumme. Dette gjorde at jeg følte meg «innafor» og en del av gruppa. – Hva tror du må til får å få flere mennesker «innafor»? – For meg handler det om at vi som er «innafor», inviterer de som er utenfor, inn i flokken. Når de føler seg trygge, får de mulighet til å lære, vise hvem de er, til å blomstre og kunne gi av seg selv. – ALLE har masse å bidra med! Og for å bruke Kirkens Bymisjons motto: «Ingen er bare det du ser». – Hva skal du snakke om på Lev Vel? – Jeg skal snakke om «Klart det går!», som er et prosjekt i regi av Den Norske Turistforening (DNT). Prosjektet har fått støtte av Stiftelsen Dam, og har som mål å tilrettelegge friluftslivet bedre for funksjonshemmede, og å inkludere dem i DNT. Se hele programmet til LEV VEL 2017 her Møt flere innledere: