Nye fagutvalg for Helse-prosjekter

Disse skal behandle søknadene til de to Helse-ordningene de neste tre årene.

DAM Redaksjonen • 8 feb. 2017
Alle søknadene som Stiftelsen Dam mottar, blir vurdert av eksterne fagutvalg. Utvalgene består av personer med høy kompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder. Og mandag 6. februar vedtok Stiftelsen Dams styre oppnevning av nye fagutvalg for ordningene Helse høst og Helse vår. Innstillingen til styret er etter anbefalinger fra medlemsorganisasjonene. Her kan du se hvem som skal behandle søknadene på henholdsvis Helse vår (med søknadsfrist 15. mars) og Helse høst (med søknadsfrist 15. september) de neste tre årene. Antall års erfaring fra tidligere fagutvalg i parentes:

Stiftelsen Dams fagutvalg Helse vår 2017 – 2019:

 • Seniorrådgiver/cand.scient. Olov Belander, Helsedirektoratet, Oslo (ny)
 • Seniorrådgiver/økonom Bjørn M Bjerke, Klima- og miljødepartementet, Sørum (ny)
 • Seniorrådgiver/sosial- og samfunnspsykolog Marte Ormann Buaas, Virke, Oslo (1 år)
 • Ass. daglig leder/sykepleier Tore Holte Follestad, Sex og samfunn, Oslo (ny)
 • Spesialrådgiver/sykepleier May-Hilde Garden, Lørenskog kommune, Rælingen (1 år)
 • Tidl rektor/adjunkt Greta K. Herje, Ålesund (10 år)
 • Seniorrådgiver/sosial- og samfunnspsykolog Lone Alice Johansen, Krisesentersekretariatet, Oslo (1 år)
 • Seniorrådgiver Solfrid Johansen, Folkehelseinstituttet, Oslo (1 år)
 • Direktør/dr.med. Bernadette Kumar, Komp.senter for minoritetshelse (NAKMI), Oslo (9 år)
 • Brukermedvirker Mona Larsen, Moss (1 år)
 • Førsteamanuensis/dr.psychol. Asgeir Mamen, Høyskolen Kristiania, Oslo (ny)
 • Tidl barnehagestyrer Bjug Ringstad, Gjøvik (ny)
 • Seniorrådgiver/lege Gro Marit Rødevand, Karde AS, Oslo (1 år)
 • Familieveileder/sosionom Saviz Lorestani Salehi, Tverrfaglig ressurssenter for barn og familie, Oslo kommune (ny)
 • Forsker II/seniorforsker Angelika Schafft, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo (1 år)
 • Audiopedagog Jorunn Solheim, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Drøbak (1 år)
 • Sosionom Berge-Andreas Steinsvåg, Oslo (10 år)
 • Fagdirektør/sosiolog Ole Trygve Stigen, Folkehelseinstituttet, Kolbotn (ny)
 • Spesialrådgiver/sykepleier Liv Thorsen, Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik (4 år)
 • Familieterapeut/spesialpedagog Georg Vervik, Stavanger (ny)
 • Daglig leder/cand.ed. Kjetil Vesteraas, Juvente, Oslo (4 år)
 • Psykolog Tage Wester, Diakonhjemmet sykehus, Oslo (ny)
 • Forlagsredaktør/psykologspesialist Katharine Cecilia Williams, Gyldendal akademisk, Oslo (1 år)
 • Førstelektor/cand.scient. Kari Aaberge, Høgskolen på Vestlandet, Campus Sogndal (7 år)

Stiftelsen Dams fagutvalg Helse høst 2017 – 2019:

 • Brukermedvirker Sverre Bergenholdt, Son (ny)
 • Tidl generalsekretær/jurist Ingebjørg Borch, Oslo (3 år)
 • Stipendiat/psykolog Mehdi Farshbaf, Universitetet i Oslo, Nordfjordeid (1 år)
 • Lektor/idrettspedagog Silje Fimreite, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal (1 år)
 • Spesialpedagog Øystein Forsbak, Trondheim (ny)
 • Forsker/sosialantropolog Hilde Haualand, Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo (4 år)
 • Seniorforsker/psykolog Per Kristian Haugen, Aldring og helse, Tønsberg (10 år)
 • Tidl rektor/adjunkt Greta K. Herje, Ålesund (10 år)
 • Kursleder/fysioterapeut Evy Weiseth Hodne, Høgskolen i Oslo (1 år)
 • Spesialrådgiver/helsesøster Kari Hvinden, Nasj kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Harestua (1 år)
 • Professor/phd i medisinsk teknologi Patrick Kermit, NTNU, Inst. for sosialt arbeid og helsevitenskap, Trondheim (1 år)
 • Førstelektor/psykolog/fysioterapeut Anne Marie Kjeka, NTNU, Institutt for helsevitenskap, Trondheim (1 år)
 • Pedagogisk leder Trude Dorthea Kroken, Maurtua barnehage, Vestfossen (1 år)
 • Daglig leder/psyk.sykepleier Birger Lillesveen, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Ottestad (4 år)
 • Prosjektleder/sykepleier Sturle Jostein Monstad, Haugaland Vekst, Tysvær (6 år)
 • Høgskolelektor/forskningssykepleier Live S. Nordhagen, Diakonova/OUS Ullevål, Oslo (4 år)
 • Seksjonsleder/psykologspesialist Pål Nystuen, Lovisenberg DPS, Oslo (ny)
 • Førsteamanuensis/sosiolog Bennedichte C. Rappana Olsen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo (7 år)
 • Sykepleier Liv Bjerke Rodal, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, Trondheim (1 år)
 • Seniorrådgiver/lege Gro Marit Rødevand, Karde AS, Oslo (1 år)
 • Kommunelege/dr.philos. Knut R. Skulberg, Elverum kommune og Høgskolen i Hedmark, Elverum (4 år)
 • Folkehelsekoordinator/sykepleier Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune, Åsgårdstrand (1 år)
 • Daglig leder/cand.ed. Kjetil Vesteraas, Juvente, Oslo (4 år)
 • Seniorrådgiver/sosiolog Christoffer Back Vestli, Miljødirektoratet, Oslo (ny)