TV BRA kommer til LEV VEL

TV-kanalen lager egen sending fra konferansen.

DAM Redaksjonen • 24 feb. 2017
TV BRA er en nett-tv-kanal av og for psykisk utviklingshemmede. Kanalen er en del av Nordnes Verksteder i Bergen, og har som mål å skape spennende arbeidsplasser for personer med utviklingshemming innen journalistikk og tv-produksjon. Tanken er at målgruppen skal få komme til ordet, og bidra til at mennesker med utviklingshemming får en større plass i samfunnet. TV BRA har på kort tid rukket å bli et populært tilbud, og fra 2017 utvider kanalen til større deler av Vestlandet, blant annet med et eget lokalkontor i Sogn og Fjordane. Både etablering av kanalen og Vestlandssatsingen er støttet av Stiftelsen Dam. Her kan du se TV BRA!