1.274 nye gode idéer til Stiftelsen Dam

Allerede før sommeren får organisasjonene svar på hvilke prosjekter de får midler til.

DAM Redaksjonen • 17 mar. 2017
Da søknadsfristen for Helse vår og Ekspress vår gikk ut onsdag denne uken hadde det kommet inn 1.274 nye søknader til Stiftelsen Dam. – Det er spennende at vi får så mange søknader, selv om det er helt nytt med søknadsfrist for Helse 15. mars, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen. Både Helse og Ekspress har søknadsfrist to ganger i året, 15. mars og 15. september. Hensikten med å gå fra én til to søknadsfrister for de to ordningene er at veien fra en god idé til søknad og mulighet for å få midler skal være kortere.

– Myldrer av ideer og initiativ

Helse var en ny ordning i 2016, og er slått sammen av de to tidligere ordningen forebygging og rehabilitering. Også dette for å gjøre det enklere for søkerne. Da fristen for nye helseprosjekter gikk ut onsdag hadde det kommet inn 639 søknader. Ekspress er en ordning der medlemsorganisasjonene kan søke om små prosjekter, i størrelsesorden 5.000-30.000 kroner, som skal stimulere til lokal aktivitet og frivillighet. Denne ordningen har vist seg å være svært populær, og hele 635 søknader kom inn i denne runden. – 1.274 ideer fra alle Norges kroker viser at det myldrer av ideer og initiativ. Det er tydelig at det er et stort behov for å få finansiert helseprosjekter, sier Lillehagen.

Eksterne fagutvalg avgjør

Fagutvalgene er i løpet av kort tid i gang med å lese søknadene. Flere eksterne saksordførere leser gjennom hver eneste søknad, før det blir avgjort hvilke prosjekter som får midler i denne runden. Ekspress-tildelingen er allerede 15. mai, mens Helse-tildelingen skjer 15. juni. – Vi gleder oss til å lese de 1.274 søknadene, sier Lillehagen.