– Vi er veldig glad for å kunne dele ut flere midler til Ekspress, som på kort tid har blitt en veldig populær ordning, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Blomstrende frivillighet over hele landet

Mandag 15. mai deler Stiftelsen Dam ut Ekspress-midler for sjette gang. Ordningen kom til etter et ønske fra medlemsorganisasjonene, og har blitt et kjærkomment tilskudd for økt aktivitet i lokallagene. Ekspress er en ordning som kun er for medlemsorganisasjonene, der det skal stimuleres til mer frivillighet og mer aktivitet. Medlemsorganisasjonene får ingen støtte til administrasjon, og søknadsordningen er i stor grad basert på tillit. – Vi er glade for å se at frivilligheten blomstrer over hele landet med denne ordningen. Det betyr at veldig mange mennesker får glede av disse midlene, sier Lillehagen.

Stor variasjon i prosjekter

Ekspress tildeles to ganger i året, og nytt for 2017 er at rammene er økt med om lag én million kroner per søknadsrunde. Det gjør at enda flere prosjekter kan realiseres. – Det er gøy å se på listen over tildelte prosjekter, og se den store variasjonen i type prosjekter. Det er ekstra gøy at organisasjoner som ikke får så stor tildeling på ordningene for helse- og forskningsprosjekter gjør det så godt i uttelling på denne ordningen, sier Lillehagen, og legger til: – Det viser bredden i all aktiviteten hos organisasjonene som er med i Stiftelsen Dam. HER KAN DU SE HELE LISTEN OVER HVILKE PROSJEKTER SOM FÅR EXTRAEXPRESS-MIDLER I DENNE RUNDEN