Frokostseminar om eldre og frivillighet

Kan frivilligheten bidra til å gjøre Stavanger til verdens beste by å bo i for eldre? Stiftelsen Dam inviterer til frokostseminar.

DAM Redaksjonen • 14 des. 2017
Eldrebefolkningen øker, og behovene for omsorg, sosialt samvær og aktivitet er økende. Frivilligheten har en nøkkelposisjon i å bidra. Stiftelsen Dam, i samarbeid med Stavanger sanitetsforening, inviterer til inspirerende frokostseminar om eldre og frivillighet tirsdag 6. februar 2018. – De frivillige helseorganisasjonene bidrar til bedre livskvalitet, mestring og helse til eldrebefolkningen. Vi ser at prosjektene vi støtter gir svært gode resultater, sier generalsekretær, Hans Christian Lillehagen. Meld deg på frokostseminaret på Facebook her

Lær mer om frivillighet og Stiftelsen Dams støtteordninger

Så, hvordan kan frivilligheten bidra til å gjøre Stavanger en bedre by å bo i for de eldre? Mye av løsningen ligger i å la seg inspirere av de gode idéene som allerede eksisterer, og samtidig senke terskelen for å søke økonomisk støtte. For å få til det er det viktig for Stiftelsen Dam å være ute i de ulike lokalmiljøene og informere om prosjektstøtte og søknadsordninger.
Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.
– Vi inviterer til frokostseminar hvor vi skal få høre mer om hva de frivillige helseorganisasjonene gjør for å bidra til bedre helse blant de eldre i området. Vi håper at disse presentasjonene, i kombinasjon med informasjon fra oss om hvordan våre støtteordninger fungerer, kan inspirere til enda mer frivillighet i Stavanger, sier Lillehagen.

Disse kommer!

Det blir fire spennende presentasjoner fra prosjekter som alle omhandler eldre og frivillighet. Nasjonalforeningen for Folkehelsen/Skipper Worse AS presenterer Aktiv 60 som fikk støtte i 2008, og som lever videre under navnet 60+. Dette er et populært treningstilbud til de over 60. Rådet for Psykisk helse/Helse Stavanger HF skal presentere sitt prosjekt Selvmordsforebygging i Rogaland – eldre. Dette er et forebyggende tiltak for å redusere selvmord og selvmordsforsøk blant eldre i Rogaland. Stavanger Turistforening skal presentere 60+, som er et populært og variert seniortilbud. Stavanger Sanitetsforening skal presentere sine tilbud for eldre. I tillegg blir det korsang fra sanitetens eget kor «Kløverdam».

Stavanger – verdens beste by for eldre?

Til seminaret kommer også Ingelin Testad, senterleder og postdoc ved SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling), Stavanger Universitetssjukehus. Hun har en ambisjon om å gjøre Stavanger-regionen til et internasjonalt kompetansesenter for utvikling av et eldrevennlig samfunn. Testad skal snakke om hvordan frivillige organisasjoner kan bidra til å gjøre Stavanger til en bedre by for eldre. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe kommer også til seminaret. Hun skal snakke om bidraget som de frivillige helseorganisasjonene gjør for å bedre livskvaliteten og helsen til eldre. –Frivillige lag og organisasjoner tar et samfunnsansvar og bidrar til at byen blir bedre og bo i for mange av oss, sier Tysdal Moe. Er du opptatt av eldre og frivillighet er det altså ingen andre steder du heller bør være 6. februar enn på frokostseminaret til Stiftelsen Dam, som altså arrangeres hos Stavanger Sanitetsforenings Helsehus I (tidl. Klinikken), Schiøtzgt 5-7. Det blir servering av gratis kaffe og smørbrød fra klokken 08. Meld deg på frokostseminaret på facebook her.