Stiftelsen Dam fyller 25 år – bli med på feiringen

9. mars 1993 ble Stiftelsen Dam opprettet. Det skal vi feire!

DAM Redaksjonen • 16 feb. 2018
Siden starten har Stiftelsen Dam delt ut fire milliadrer kroner til over 8.000 prosjekter, og på den måten bidratt til bedre helse for mennesker i hele Norge. Men veien dit startet lenge før de første midlene ble fordelt. Det var i 1989 at Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen startet arbeidet med å utvikle et nytt landsomfattende TV-spill. Etter fire år med hardt arbeid og forhandlinger ble Stiftelsen Dam – den gangen Stiftelsen Helse og Rehabilitering – etablert. Tre år senere, i 1996 inngikk stiftelsen avtale med Norsk Tipping om utvikling drift og markedsføring av spillet Extra. Spillet ble lansert på NRK1 første gang 28. september 1996, og ble umiddelbart en suksess. Se hvordan Stiftelsen Dam fordelte midlene i 2017 her

Bli med på bursdagsfrokost

Et bærende prinsipp for stiftelsen har vært – og er – at alle frivillige helseorganisasjoner og funksjonshemmedes organisasjoner skulle få ta del i overskuddet. Stiftelsen eide og fordelte overskuddet fra spillet i totalt 20 år. Fra 1. januar 2016 ble Extra-spillet overdratt Norsk Tipping, og siden har stiftelsen fått en prosentandel av overskuddet til Norsk Tipping. Formålene er uforandret, og i 2017 kunne stiftelsen fordele 265 millioner kroner til 944 helseprosjekter. Dette blir bakteppet når Stiftelsen Dam inviterer til bursdagsfrokost på Kulturhuset i Oslo på 25-årsdagen for oppretelsen av stiftelsen, den 9. mars 2018. På arrangementet blir det, som seg hør og bør på en bursdagsfeiring, servert både kaker og brus, og kanskje byr vi også på en overraskelse eller to?