STIFTELSEN DAM 25 ÅR: – Helsefrivilligheten forandrer Norge

25 år etter at Stiftelsen Dam ble opprettet kan vi trygt si at helsefrivilligheten forandrer Norge.

DAM Redaksjonen • 9 mar. 2018
Kronikk av Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam
Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.
Har du tenkt på hvordan det er å være ensom? Å sitte hjemme, alene hver eneste dag uten noen å snakke med, dele hverdagslige gleder eller store høytider med? At du kanskje også har rukket å fylle 85 år, og at det ikke er like lett å komme seg rundt som da du var ung? For mange eldre er dette virkeligheten, men for ganske mange av dem finnes det også et alternativ. I Haugesund har Røde Kors sørget for sosiale møteplasser for eldre i prosjektet Lyspunktet, og i Moss samles en del eldre herrer for å spille Bowls i regi av Mental Helse. På Sofienberg i Oslo treffes innvandrerkvinner til matlaging og språkopplæring, gjennom Kirkens Bymisjon og i Stavanger har Nasjonalforeningen for folkehelsen utviklet prosjektet aktivitetsvenn for hjemmeboende demente. Les også: Stiftelsen Dam fyller 25 år – bli med på feiringen For sånn er frivilligheten, og når Stiftelsen Dam – frivillighetens egen stiftelse – 9. mars 2018 fyller 25 år, er det med visshet om at vi hver dag i et kvart århundre har bidratt til at frivilligheten kan gjøre livene og helsa til mennesker i Norge bedre på denne måten. Totalt har vi fordelt fire milliarder kroner til alt fra små lokale prosjekter som hjelper de få, til store nasjonale kampanjer, som hjelper hele generasjoner. For tibake i 1993, da Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges Blindeforbund gikk sammen for å skaffe til veie midler gjennom Extra-spillet, var det fordi det var et enormt behov for økonomiske midler til den norske helsefrivilligheten. Fordi frivilligheten bidrar til bedre helse og bedre livskvalitet på andre måter enn det offentlige kan og skal gjøre. Frivilligheten, med sitt brukernære perspektiv, vet hvor skoen trykker, og også hvordan trykket kan bøtes på og kanskje også leges. Et av eksemplene er kampanjen «Denne siden opp», som ble startet på midten av 1990-tallet. Ingen kjenner smerte bedre enn foreldre som har mistet sitt barn, og organisasjonen Landsforeningen uventet barnedød, så det som sin plikt å hindre at flere skulle oppleve et så grusomt tap. Med bakgrunn fra forskning, som viste at krybbedød oftere skjedde med babyer som sover på magen, lagde organisasjonen kampanjen «Denne siden opp». Bodyer og informasjonsmateriell ble formidlet til alle nybakte foreldre, og kampanjen har vært et viktig bidrag til at antall krybbedødsfall er redusert med femti prosent i Norge. For to år siden skapte nå avdøde Thea Steen stor oppmerksomhet rundt behovet for at unge kvinner sjekker seg for livmorhalskreft. Steen inngikk et samarbeid med Kreftforeningen, der kampanjen #sjekkdeg ble til. Kampanjen har bokstavelig talt bidratt til å redde liv, ved at veldig mange kvinner sjekket seg, og for flere ble forstadiet til livmorhalskreft oppdaget så tidlig at kreften ikke fikk utvikle seg. Dette er bare noen eksempler på de over 8.000 prosjektene Stiftelsen Dam har støttet siden oppstarten, og som har bidratt til bedre helse for alle som bor i Norge. For noen handler dette om å tilrettelegge en turvei, slik at rullestolbrukere skal komme seg ut på tur, for andre kan det være forskning på bruk av tvang i psykiatrien, på at flyktninger skal få et tilbud om leksehjelp, at de eldste blant oss også skal få tilbud om fysisk aktivitet eller en besøksvenn, eller at en podcast kan bidra til flere unge mennesker tør å søke hjelp for angst eller andre psykiske lidelser. Som podcast-serien Noia har gjort i vinter. Pengene Stiftelsen Dam forvalter kommer fra Norsk Tipping, og fordeles hvert år til organisasjoner med helseformål i alle landets fylker. Totalt har vi fordelt fire milliarder kroner de siste 25 årene. Penger som har gjort det mulig for ildsjeler, forskere, prosjektledere og organisasjoner å tilby aktiviteter og helsehjelp til alle lag av befolkningen – penger som gir gode idéer luft under vingene. Fredag 9. mars 2018 feirer vi vår 25-årsdag, og vi ønsker å bruke feiringen til å hylle de mange frivillige, initiativtakere, ildsjeler, forskere og prosjektledere, som hver dag får enorme verdier ut av våre midler. Slik at den ensomme pensjonisten skal få en besøksvenn, for at revmatikeren skal få tilbud om trening i et varmt basseng, at kreftpasienten skal få et pusterom og at den nyankomne flyktningen skal bli inkludert i lokalsamfunnet. Sammen forandrer vi Norge – tusen takk, og gratulerer med dagen!