Høie vil ha bedre oversikt over prioriteringer i helseforskning

Helseminister Bent Høie mener det er behov for bedre oversikt over norske stiftelsers bidrag til, og understreker viktigheten av å begrense sløsing i helseforskningen.

DAM Redaksjonen • 22 mar. 2018
Mandag 5. mars inviterte helseminister Bent Høie norske stiftelser og helseorganisasjoner til et møte om deres bidrag til helseforskning. I forkant av møtet sa Høie at formålet med møtet vil være å lære mer om norske stiftelsers bidrag til og prioriteringer av helseforskning.

Viktig med gode prioriteringer

Høie innledet med å vektlegge viktigheten av gode prioriteringer i helseforskningen, blant annet for å begrense sløsing, og den sentrale rollen norske organisasjoner og stiftelser har hatt i å drive helseforskningen framover. I møtet presenterte Stiftelsesforeningen en oversikt over norske stiftelsers bidrag til allmennnyttige formål. Leder Bjørn O. Øiulfstad kunne forteller at vi har rundt 6.800 stiftelser i Norge og at de totalt deler ut rundt fire milliarder årlig til kultur, forskning, idrett, sosialt arbeid og andre allmennyttige formål. I følge Øiulfstad mangler det likevel gode tall på stiftelsenes bidrag og det er noe både stiftelsene og det offentlige bør ha interesse av å gjøre noe med. Til dette ble det kommentert fra departementets hold at de ønsker at alle som finansierer helseforskningen benytter seg av Health Research Classification System (HRCS). Samkjørt bruk av dette klassifiseringssystemet vil gi god oversikt over både hvilke helseområder som prioriteres og hva slags type forskningsaktivitet som finansieres. I dag er det bare Kreftforeningen og Stiftelsen Dam som bruker dette systemet og som leverer tall til HelseOmsorg21-monitor.