Glad for at frivillighetens bidrag til eldreomsorgen løftes

Fredag 4. mai la Regjeringen fram storingsmeldingen Leve hele livet. Her får frivilligheten betydelig plass.

DAM Redaksjonen • 4 mai. 2018
«Utgangspunktet for reformen er en erkjennelse av at de gode løsningene finnes lokalt». Det skriver Regjeringen i stortingsmeldingen Leve hele livet, som ble lagt fram fredag 4. mai. Stortingsmeldingen er en del av kvalitetsreformen med samme navn, som har som mål å bidra til en bedre alderdom for alle som bor i Norge. Her kan du lese hele stortingsmeldingen Leve hele livet

Har lyttet til frivilligheten

Kvalitetsreformen ble presentert på Helsekonferansen for ett år siden. Siden den gang har Regjeringen invitert til en rekke dialogmøter og lokale møter for å lytte til innspill fra både offentlige aktører, eldre, pårørende og frivillige organisasjoner. Stiftelsen Dam har deltatt på flere dialogmøter, og har også sendt skriftelige høringssvar til reformen. Og det har gitt resultater. Mens utgangspunktet som ble presentert for ett år siden i stor grad tok for seg kommunale tiltak, bærer stortingsmeldingen preg av å ha lyttet til frivilligheten. Det er generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen glad for. – Det er gledelig å se igjen konkrete eksempler fra prosjekter vi har støttet i listen over tiltak til inspirasjon i stortingsmeldingen, sier han.

Frivilligheten må bli likestilt partner

Stiftelsen Dam mener det er avgjørende at frivilligheten ikke bare tas med på råd, men blir en likestilt partner i å skape gode liv for eldre. – I mars i år arrangerte vi vår årlige fagkonferanse som i år fikk tittelen LEV VEL #helelivet. Vi mener at det frivillighetens bidrag til gode liv er helt essensielt for at eldre ikke bare skal leve, men at de faktisk skal leve vel, hele livet, sier Lillehagen. I stortingsmeldingen nevnes en rekke konkrete tiltak som er utprøvd rundt om i landet, blant annet prosjekter som Bowls for eldre herrer, Inn på tunet, Sykkel uten aldring og Besøksvenn med hund, som alle er støttet av Stiftelsen Dam. Se video: Hvordan opplever du å bli eldre? Video: Stian Antonsen og Hege Bjørnsdatter Braaten (laget i forbindelse med LEV VEL 2018)

Vil følge opp med konkrete innspill

Men selv om frivilligheten er godt synlig som inspirasjon og bidragsyter i stortingsmeldingen er det ikke lagt konkrete føringer for hvordan partnerskap mellom organisasjoner og det offentlige skal gjennomføres. Lillehagen sier at Stiftelsen Dam, i samarbeid med organisasjonene, vil følge utviklingen nøye, slik at innholdet i meldingen ikke bare blir fagre løfter, uten konkret handling. – Som Regjeringen selv skriver i meldingen så viser forskning at norske kommuner ser et stort behov for frivillig innsats for å utvikle gode omsorgstjenester, men mangemangler kompetanse på å utvikle og følge opp slike samarbeid. Der står både vi og organisasjonene klare til å bidra, sier han, og kommer til slutt med en oppfordring til både Regjeringen og norske kommuner. – Dersom de trenger flere konkrete tiltak til inspirasjon kan de ta en titt i vårt prosjektbibliotek. Vi har støttet gode tiltak for eldre i nærmere 25 år, og kan love at vi vil gjøre det i de neste 25 også! Så er det opp til kommunene å sørge for at de gode resultatene fra prosjektene kan spres og føre til varig endring i eldres liv.