Stiftelsen Dam og Frivillighet Norge reiser landet rundt for folkehelsa

Slår konseptene Lev Vel og Møteplass folkehelse sammen i fire byer rundt om i landet.

DAM Redaksjonen • 18 des. 2018
– Vi har i flere år hatt et godt samarbeid med Frivillighet Norge, og når vi nå ser at våre to konsepter har et felles publikum, tror vi det blir veldig fint å reise rundt i landet sammen, både for oss, for de mange frivillige organisasjonene og kommunene, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Onsdag 21. november gikk startskuddet for Stiftelsen Dams seminarrekke Lev Vel, og for første gang arrangerte stiftelsen Lev Vel utenfor Oslo. Det første seminaret ble avholdt i Bodø, og var en «tjuvstart» på 2019-sesongen. Meld deg på Lev Vel og Møteplass Folkehelse i Ålesund allerede nå!

Glad for arrangement i flere byer

Lev Vel er stiftelsens årlige fagkonferanse, som tar for seg et overgripende tema innen helse og frivillighet. I 2019 er temaet folkehelse. Tidligere har Lev Vel blitt arrangert som en heldagskonferanse i Oslo, men stiftelsen ønsker å være en læringsarena for frivilligheten i hele landet. Derfor er Lillehagen glad for å lage arrangementer i totalt fem norske byer. – Det er gøy at vi startet i Bodø, for det er en av få kommuner i Norge som har en helhetlig frivillighetspolitikk. Og så gleder vi oss til å få med Frivillighet Norge fra og med januar, når vi skal arrangere fire nye seminarer i fire forskjellige byer, sier han.