Nå er vårens søknadsrunde åpen

Har du en god idé, men mangler penger til å gjennomføre den? Nå kan du søke midler.

DAM Redaksjonen • 2 jan. 2019
Onsdag 2. januar åpner en ny søknadsrunde for Helse-prosjekter og Ekspress, med søknadsfrist 15. mars klokken 15. Dette er midler som blir tildelt henholdsvis 15. juni og 15. mai. På Stiftelsen Dams nettsider kan du lese alt om søkeprosessen, lese retningslinjer og brukerveiledning for de ulike ordningene. Her får du oversikt over viktige datoer for søknader og tildeling av midler

Nye retningslinjer

Dersom du har søkt om midler tidligere er det verdt å merke seg at det i denne runden vil være noen endringer i retningslinjene for Helse-prosjekter. Les derfor disse nøye før du skriver søknaden din. Av endringer verdt å merke seg er blant annet knyttet til prosjektbudsjettet. Retningslinjene vedtas av Stiftelsen Dams styre, og i styremøtet i desember ble det besluttet at det skal settes en øvre beløpsgrense for Helse-prosjekter. Det betyr at man maks kan søke om prosjekter på én million kroner per år. I budsjettoppsettet i søknadsskjemaet er det også lagt om til at man må søke om hele tusentall. I tillegg er det i det nye søknadsskjemaet utarbeidet en egen mal for prosjektbeskrivelsen. Denne er laget for å gjøre det enklere å skrive søknaden.

Kun for medlemsorganisasjoner

Når det gjelder Ekspress, så er dette en eksklusiv ordning for stiftelsens medlemsorganisasjoner. Ordningen retter seg først og fremst mot lokale aktiviteter i regi av lokallag, med søknadssummer mellom 5.000 og 30.000 kroner. Les retningslinjene for Ekspress her, før du skriver søknaden. Brukerveiledning finner du her. Dersom ditt lokallag vil søke Ekspress-midler må dere ta kontakt med prosjektkoordinator i det sentrale leddet av organisasjonen, da det er disse som oppretter søknadsskjemaet.

Ta kontakt med din organisasjon!

Fristen for å levere søknad til Stiftelsen Dam i denne runden er altså 15. mars klokken 15. Men husk at organisasjonene som regel har interne frister en god stund før søknaden skal sendes til stiftelsen. Dersom du har en god idé til et prosjekt, anbefales du derfor å ta kontakt med organisasjonen du vil samarbeide med så tidlig som mulig. Lurer du på om du kan søke midler fra Stiftelsen Dam? Se denne videoen: