Disse prosjektene får Ekspress-midler våren 2019

Over seks millioner kroner fordeles til 256 prosjekter i årets første tildeling fra Stiftelsen Dam.

DAM Redaksjonen • 15 May. 2019

Ekspress fortsetter å øke i popularitet, og i denne søknadsrunden kom det inn rekordhøye 906 søknader til Stiftelsen Dam. Det er godt over 200 søknader mer enn i forrige runde.

Hans Christian Lillehagen

– Ekspress stimulerer til mye aktivitet og frivillighet i de mange lokalsamfunnene, og det er gøy at denne ordningen har blitt så populær rundt om i hele Norge, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

SE HELE TILDELINGEN: EXTRAEXPRESS VÅR 2019

Lavere tildelingsprosent

Onsdag 15. mai er det klart for årets første tildeling når Ekspress vår 2019 offentliggjøres. 256 prosjekter får støtte i denne runden, noe som utgjør en tildelingsprosent på 28 prosent.

– Som en naturlig følge av at antall søknader har økt betraktelig går tildelingsprosenten ned. Faktisk fikk vi så mange søknader i denne runden at vi måtte styrke fagutvalget med ytterligere tre personer, sier Lillehagen.

Flere organisasjoner sender mange søknader gjennom ordningen, som er eksklusiv for stiftelsens medlemsorganisasjoner. Søknadene skal stimulere til aktivitet i organisasjonenes lokallag, og beløpet det kan søkes om er i størrelsesorden 5.000 til 30.000 kroner.

Les også: – Vi er stolte over tildelingsprosessene våre

Imponert over organisasjonene

Både søknaden og rapporteringen er enklere enn i de øvrige ordningene. Det er mulig fordi beløpene det søkes om er små, og at det dermed er enklere prosjekter det søkes om.

– Vi ser at behovet for denne typen prosjekter har vært stort, og vi er imponert over hvor mye organisasjonene får ut av relativt begrensende midler. Mange av Ekspress-prosjektene gjør at veldig mange flere mennesker kan delta i aktiviteter og på den måten opplever mestring. Det er vi stolte av å bidra til, sier Lillehagen.

Les også: Slik fordelte Stiftelsen Dam midlene i 2018

SE HELE TILDELINGEN: EXTRAEXPRESS VÅR 2019