Nå er høstens søknadsrunde åpen

I dag åpner Stiftelsen Dams helt nye ordning, kalt Utvikling. I tillegg kan du søke om midler gjennom Helse og Ekspress.

DAM Redaksjonen • 3 jun. 2019
– Med ordningen Utvikling ønsker vi å løfte kunnskapen i organisasjonene og fagmiljøene rundt. Vi vil gi dem mulighet til å ta i bruk eksisterende kunnskap på systematisk vis eller gjennomføre prosjekter som skal gi ny kunnskap om problemstillinger som oppleves spesielt relevante, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Mandag 3. juni klokken 10 åpner søknadssystemet for Utvikling for aller første gang, og med det også en helt ny måte å søke midler på. Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams ordninger

To-trinns søkeprosess

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.
Ordningen er en pilotordning, der søknad skal leveres i en totrinnsmodell. Det vil si at det 3. juni er åpnet for så kalte skissesøknader. Disse har frist 15. september. Deretter får fagutvalget én måned på seg til å vurdere søknadene. De beste skissesøknadene inviteres deretter til å levere en full søknad, som har frist 15. desember. Svar på søknaden kommer 15. februar 2020. – Målet med innføring av to-trinns-prosessen er at tidsbruken for søker reduseres. Vi håper dette vil gjøre at flere har mulighet til å søke om midler for å gjennomføre gode FoU-prosjekter, sier Lillehagen. Utviklingsordningen har vært et ønske fra organisasjonene selv, og stiftelsen har jobbet i lang tid med å få den på plass. Kvalitetssikring i alle ledd er viktig for at ordningen skal bli god for både søker, organisasjon og deltakere. – I tråd med våre øvrige ordninger er vi opptatt av at både søknadsprosessen og de innvilgede prosjektene skal holde så høy kvalitet som mulig. Derfor har vi brukt mye tid på å kvalitetssikre, blant annet gjennom brukertesting, sier Lillehagen. Skal du søke midler? Husk å lese retningslinjene!

Endringer også på Helse

Som følge av lansering av den nye ordningen vil det også bli endringer i Helse-ordningen. Ettersom Utvikling skal fylle et rom mellom de nåværende Helse- og Forsknings-ordningene er retningslinjene for Helse oppdatert, der muligheten for å søke om utviklingsarbeid, som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling er fjernet. – Vi er veldig spente på hvordan de ulike ordningen våre vil spille sammen, og selvsagt på søknadene vi får på Utvikling. Vi har god tro på at dette vil bidra til mer kunnskap, til det beste for brukerne, sier Lillehagen. Han understreker at en pilot også innebærer kontinuerlig evaluering. – Vi skal være lydhøre for tilbakemeldinger fra organisasjonene og søkere, slik at ordningen kan videreutvikles til det beste for alle parter, sier han.

De minste prosjektene

Også Stiftelsen Dams minste ordning, Ekspress, åpnes for ny søknadsrunde mandag 3. juni. Ordningen er eksklusiv for medlemsorganisasjonene, og skal bidra til mer aktivitet og frivilligheten i organisasjonenes lokallag. Ekspress har økt i popularitet, og ved siste tildeling, 15. mai 2019, førte rekordstor søknadsmengde til at tildelingsprosenten gikk ned. – Det er en naturlig utvikling, men selv om vi kan innvilge prosentvis færre prosjekter er vi glad for at denne ordningen er så populær. Det betyr at det virkelig blomstrer i frivilligheten og det er viktig for veldig mange, sier Lillehagen.