Stiftelsen Dam på Arendalsuka 2019

Spillpolitikk og ungdomshelse er tema for stiftelsens to arrangemener under Arendalsuka 2019.

DAM Redaksjonen • 31 jul. 2019
Stiftelsen Dam skal for tredje år på rad ha egne arrangementer under Arendalsuka.

Stiftelsen Dam på Arendalsuka 2019

Egne arrangementer:

Deltar på:

Begge stiftelsens arrangementer er lagt til onsdag 14. august, og begge er i samarbeid med andre aktører.

Lisens eller fortsatt enerettsmodell for pengespill?

Først ut er et arrangement om norsk spillpolitikk, som har fått navnet «Finansiering av frivilligheten: Lisens eller fortsatt enerettsmodell for pengespill?». Dette arrangeres på Tyholmen frivillighetssentral i Pollen i Arendal, og er et samarbeid mellom stiftelsen og Norges Idrettsforbund.

Lanserer rapport

Her lanseres en rapport utarbeidet av Oslo Economics, som ser på hva som vil skje med finansieringen av norsk frivillighet dersom den norske enerettsmodellen erstattes med en lisensmodell for pengespill. Generalsekretær i Stiftelsen Dam Hans Christian Lillehagen tror rapporten vil gi en mer informert diskusjon om finansiering av frivilligheten.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen

– Både Idrettsforbundet og Stiftelsen Dam mottar overskudd fra Norsk Tippings spill, og har derfor et felles utgangspunkt om å trygge inntektene som frivilligheten får gjennom spillemidlene. Når inntektene våre er oppe til diskusjon er det viktig at vi har et så faktabasert diskusjonsgrunnlag som mulig, sier Lillehagen.

Reell fare for at frivilligheten mister millioninntekter

De siste årene har det blitt gjort en rekke utredninger av pengespillmarkedet i Norge. Blant annet lanserte fire utenlandske spillselskaper en egen rapport, gjennomført av Menon Economics, under Arendalsuka i fjor.

– Vi opplever at denne og flere andre rapporter ikke svarer skikkelig på det som er vårt viktigste utgangspunkt, nemlig hva som skjer med finansieringen av frivilligheten dersom det innføres lisens i Norge, sier Lillehagen, og fortsetter:

– Det er en reell fare for at frivilligheten vil miste store inntekter dersom enerettsmodellen forsvinner. Erfaringer fra Danmark viser at selv om det totale spillmarkedet har blitt langt større etter innføring av lisens, så har inntektene til staten – og dermed frivilligheten – bare blitt marginalt større. Dersom det samme skjer i Norge risikerer vi at frivilligheten mister mange millioner kroner hvert år.

Vil styrke faktagrunnlaget i debatten

Han er derfor glad for at Norges Idrettsforbund og Stiftelsen Dam nå kan presentere en grundig analyse, gjennomført av Oslo Economics, med påfølgende politisk debatt om hvordan man ser for seg å opprettholde finansieringen av frivilligheten i fremtiden.

– Debatten er i stor grad preget av synsing og antakelser, og derfor er vi glad for å få mer kjøtt på beinet i debatten, slik at en fremtidig avgjørelse forhåpentligvis vil bli til det beste for både frivilligheten og spillavhengige, sier han.

Idrettspresident Berit Kjøll kommer til arrangementet. Foto: Geir Owe Fredheim/NIF

Arrangementet holdes på Tyhomen frivillighetssentral onsdag 14. august klokken 09-10.30 (faglig program fra klokken 09.30). Til seminaret kommer idrettspresident Berit Kjøll, styreleder i Stiftelsen Dam, Ingrid Stenstadvold Ross, Tage Pettersen (H), Kari Henriksen (Ap), Grunde Almeland (V), Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam og Asbjørn Englund, Senior partner i Oslo Economics. Programmet ledes av Carina Alice Bredesen, sportsredaktør i Nettavisen.

Få med deg aktuelle nyheter og meld deg på arrangementet her.

Mestrer du livet, mestrer du skolen

Senere samme dag arrangerer Stiftelsen Dam seminaret «Mestrer du livet, mestrer du skolen – kan økt livsmestringskompetanse redusere frafall i skolen?» sammen med Kronprinsparets fond, Fafo og Organisasjonen Voksne for barn.

Seminaret ser på hvordan vi ruster ungdom til å ta gode valg i livene sine. Kronprinsparets fond fikk i juni støtte fra Stiftelsen Dam til sitt livsmestringsprosjekt Flyt gjennom Voksne for barn. Fafo skal gjøre følgeforskning på Flyt, som er et frivillig fritidstilbud der 10. klassinger over hundre dager får ti gode verktøy for å skape seg gode liv.

Spennende samarbeid
Under seminaret vil publikum få smakebiter fra Flyt-programmet, etterfulgt av en panelsamtale om blant annet innovasjon i helsetjenesten gjennom frivilligheten generelt, og om livsmestring blant ungdom spesielt.

– Dette blir et spennende arrangement for både frivilligheten, helsearbeidere, skoleansatte, foreldre – og ikke minst politikere. Ikke bare er Flyt et veldig godt eksempel å diskutere ut fra, men det er spennende at fire aktører får til et så bredt samarbeid om et viktig tema. Vi tror det kan bety mye for den oppvoksende generasjonen i årene som kommer, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, som selv skal sitte i panelet.

Der får han selskap av forskningsleder i Fafo, Jon Rogstad, styreleder i Kronprinsparets fond, Kristin Halvorsen, direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, generalsekretær i Voksne for barn, Signe Horn og daglig leder i Kronprinsparets fond, Irene Lystrup. I tillegg deltar Monika Egeland Hammer, prosjektleder i Flyt og Merete Borg, som er fagkoordinator i Voksne for barn. Arrangementet holdes i Festsalen på Fafo-båten onsdag 14. august klokken 12.15-13.15.

Få med deg aktuelle nyheter og meld deg på arrangementet her.

Lansering av Hjernerådets podkast

På arrangementet «Hjernetrening med Kaja Nordengen. Aktiv hjerne – bedre hjernehelse» skal Hjernerådet lansere sin nye podkastserie om hjernen og hjernehelse, som er støttet av Stiftelsen Dam.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen deltar på arrangementet, der han blant annet skal snakke om prosjektet sammen med prosjektleder Silje Eide.

Arrangementet holdes i Arendal kino onsdag 14. august klokken 16.00-17.00.

Få med deg aktuelle nyheter og meld deg på arrangementet her.

Panel om utenfor-regnskap

Lillehagen skal også delta i et panel på et arrangement i regi av KS, kalt «Det store skiftet. Utenfor-regnskapet og en samtale om hvordan vi skal flytte fjell».

Tidligere i år lanserte KS det såkalte utenfor-regnskapet, som ser på samfunnskostnadene ved utenforskap. Lillehagen er glad for initiativet, og mener det er et viktig første skritt i å forhindre utenforskap, men understreket i et utspill at det er viktig at frivillighetens bidrag også tas med i regnskapet.

– Stiftelsen Dam støtter hvert år rundt tusen prosjekter gjennom frivillige helseorganisasjoner, som i stor grad er med på å løfte mennesker ut av ulike former for utenforskap. Dette er bare én del av det enorme bidraget frivilligheten gjør hvert år. Dette må anerkjennes og løftes inn i utenfor-regnskapet, slik at tiltakene som settes inn både er kunnskapsbaserte og kostnadseffektive, sa Lillehagen da utenfor-regnskapet ble lansert.

– Noe av det viktigste vi kan diskutere
Nå gleder han seg til å diskutere tematikken videre under Arendalsuka.

– Utenforskap er ikke bare kostbart for samfunnet, det er en enorm og forferdelig kostnad for enkeltmennesker som opplever å stå utenfor samfunnet på ulike måter. Derfor er dette noe av det vi viktigste vi kan diskutere og jeg er glad for å få muligheten til å bidra, sier han.

Arrangementet holdes på No 1 Sportsbar torsdag 15. august klokken 14-15.

Få med deg aktuelle nyheter og meld deg på arrangementet her.