Forskningsseminar: Interessekonflikt i brukermedvirkning

11. november arrangerer Stiftelsen Dam og Kreftforeningen årets forskningsseminar.

DAM Redaksjonen • 1 okt. 2019
Interessekonflikter i brukermedvirkning er tema for årets forskningsseminar.

Brukermedvirkning i forskning gjøres ikke bare for å gjøre forskningen mer relevant, men også mer demokratisk. Brukermedvirkning i forskning har kommet for å bli. Men med økt brukermedvirkning følger også nye utfordringer. Det er tema for årets forskningsseminar, som Stiftelsen Dam arrangerer sammen med Kreftforeningen.

Jan-Ole Hesselberg

– Mennesker bringer med seg både bevisste og ubevisste interessekonflikter og bias. Vi har allerede hatt et forskningsseminar med fokus på potensielle interessekonflikter hos forskere og nå vender vi blikket mot oss selv. Hvor trykker skoen hos brukerne og brukerorganisasjonene og hva kan vi gjøre med det?, sier ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg, og legger til:

– Som en viktig finansiør av norsk helseforskning er vi veldig opptatt av å sikre forskningens uavhengighet, sier Hesselberg.

Seminaret arrangeres på Kulturhuset i Oslo 11. november 2019 fra klokken 08.30-10.00. Frokost serveres fra klokken 08. Arrangementet er gratis og åpent for alle, men for å være sikret plass må du melde deg på her (obs! vær rask – seminaret fylles raskt opp).

Her kan du se hele forskningsseminaret i opptak:

Program

Brukermedvirkning i helseforskning– mål eller middel?
Kirsti Malterud, professor emerita i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
Kirsti Malterud har nylig gjennomført en kunnskapsoppsummering av helseforskning der brukere har hatt rollen som medforskere. Sammen med professor i statsvitenskap, Kari Tove Elvbakken, har hun undersøkt hvordan brukermedvirkningen gjennomføres i praksis og hva slags kunnskapsutbytte forskning med brukere som medforskere ga.

Bias og interessekonflikter
Jan-Ole Hesselberg, ledende fagsjef i Stiftelsen Dam og medlem i Nasjonal forskningsetisk komite for medisin og helsefag
Hjernen vår er ikke laget for å fatte objektive beslutninger. Den er forutinntatt og liker å bekrefte sine egne standpunkt. Derfor er alle sårbare for å bringe med seg ubevisste bias og interessekonflikter inn i de fleste situasjoner. Det er årsaken til at vi trenger systemer som demmer opp for disse menneskelige tendensene.

Brukermedvirker om egne erfaringer
Ragnhild Bjørnebekk, brukerrepresentant
Ragnhild Bjørnebekk er forsker emr ved Politihøgskolen, og har også vært forsker ved UiO. I tillegg er hun brukerrepresentant i Kreftforeningens fagpanel for Grunnforskning II.

Refleksjoner fra en brukerorganisasjon
Elin Holter Anthonisen, seksjonssjef forskning, Kreftforeningen
Hvilke utfordringer møter brukerorganisasjonene, som både skal prioriterer temaer for forskning, og rekruttere brukermedvirkere i forskningsprosjektene?